Употребявани иструменти

Вашата безопасност е на първо място: Как да обработвате нови или употребявани инструменти

Learn more

Почистване

Първа стъпка за успешна преработка

Learn more

Дезинфекция

Значително намаляване на микробното замърсяване

Learn more

Проверка

Внимателен поглед върху функционалността и ефективността

Learn more

Опаковане

Само правилно опакованите инструменти могат да гарантират стерилност.

Learn more

Стерилизация

Силата за намаляване на микробите до техния абсолютен минимум

Learn more

Съхранение

Удължаване на стерилността при оптимални условия

Learn more

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept

Употребявани инструменти

Определение

Всички стоматологични инструменти, използвани по време на лечението, както и новозакупени такива, ако не са предварително стерилизирани от производителя.

W&H най-добри практики

За ваша безопасност почистете/дезинфекцирайте всички инструменти веднага след употреба.
Носете защитно облекло, маска, ръкавици и очила.

Ако почистването на инструментите в зоната за лечение не е позволено според местната политика на работа, сложете всички инструменти в затворен контейнер и ги поддържайте влажни, за да предотвратите утаяването на течности.

Вашата безопасност е на първо място

Боравенето с използвани и замърсени инструменти представлява висок риск от инфекция, затова носенето на защитно облекло е изключително важно.

Натиснете тук за да научите повече.

Заразяване

0%

Ефикасната превенция на инфекциите е задължителна!

Освен риска от Covid-19 има и други микроорганизми, причиняващи болести, които могат да въздействат не само на Вашето здраве, а и на това на пациента. Научете повече за въздействието на аерозолите и много повече тук.

Готови, на старта, четете!

Винаги правете справка с инструкциите за употреба от производителя преди да започнете да преработвате използвани или нови инструменти.

Всеки инструмент е в свой клас!

За да сте сигурни, че извършвате всички необходими стъпки правилно, моля, проверете местните указания базирани на Класификацията на Сполдинг.

Важни стъпки

Работа с употребявани или нови инструменти стъпка по стъпка.

Важни факти

Факти срещу измислица - лесна за четене информация, базирана на научни доказателства за рисковете, свързани с боравенето със замърсени предмети.

Важни стъпки

Img
Най-важната стъпка при работа с използвани или нови инструменти, които сте закупили, е да се предпазите по възможно най-добрия начин.

Уверете се, че носите защитно облекло, предпазни очила, маска за лице и ръкавици (PPE) по време на лечението и докато почиствате всички използвани инструменти.

Инструментите за еднократна употреба трябва да се изхвърлят веднага след работа, следвайки съответните инструкции за употреба за изхвърляне на отпадъци.

Моля, проверете внимателно местните указания относно преработката.

Ако указанията препоръчват предварителна дезинфекция/почистване в зоната за преработка, моля, следвайте ръководството стъпка по стъпка.

Ако разпоредбите не препоръчват извършването на предварителна дезинфекция/ почистване, моля, преминете директно към стъпка „Почистване“.

По отношение на ефективността, проследимостта и използваемостта, W&H препоръчва автоматично почистване вместо ръчно. Автоматизираното почистване, например с нашия термодезинфектор W&H Teon, е най-безопасният метод за почистване на инструментите.

Работа с употребявани инструменти

Или нови: Стъпка по стъпка

Първа стъпка:

Информация

Проверете местните указания относно преработката на дентални инструменти, както и съответните инструкции за употреба.

Pfeil
Следваща стъпка:

Предварително дезинфекциране/почистване

Избършете цялата повърхност на инструмента или модула с дезинфектант, за да отстраните остатъците и да предотвратите утаяване върху вътрешните части.
Обърнете внимание, че дезинфектантът, използван по време на предварителната обработка, е само за ваша лична защита и не може да замести стъпката на дезинфектанта след почистване.

Pfeil
Следваща стъпка:

Почистване и накисване

Ако местните указания препоръчват извършването на предварително почистване директно в зоната за третиране:
Почиствайте медицинското изделие веднага след всяко използване, за да измиете всяка течност (напр. кръв, слюнка) и да предотвратите утаяване върху вътрешните части.

Pfeil
Следваща стъпка:

Транспорт

Поставете всички предварително почистени и дезинфекцирани инструменти върху тавичка или в подходящ контейнер за безопасно и бързо транспортиране до стаята за преработка.

Pfeil

Започнете почистване

Плъзнете надолу за следваща стъпка

Важни факти

Знанието е сила, когато става въпрос за рискове от инфекция и предаване в стоматологични кабинети и клиники.

С оглед на продължаващата пандемия може да изглежда странно да се говори за рисковете от други инфекциозни заболявания. Но всъщност заразяването с Хепатит B представлява особено предизвикателство за денталната медицина. И това е само един пример.

Редица проучвания доказват, че оралните бактерии и телесните течности (кръв и слюнка) могат да замърсят както вътрешната, така и външната страна на наконечниците, например зъбното колело и въздушните канали. Научете повече за това тук.

Възможните рискове от инфекция също могат да бъдат 'аерозоли' отделени по време на лечение. Правилното защитно оборудване може да помогне за запазване на безопасността на пациентите и персонала.

Img

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept

Почистване

Определение
Отстраняване на видими замърсявания, кръв, микроорганизми и други вещества от денталната апаратура или инструменти.

W&H най-добри практики

За ваша безопасност използвайте здрави и химически устойчиви ръкавици за почистване.

Ако използвате четки за ръчно почистване, те също трябва да бъдат почиствани и дезинфекцирани всеки ден.

Защо почистването е задължително?

Почистването е най-предизвикателната стъпка от целия процес на преработка. Остатъчни замърсявания, останали по вътрешната и външната част на инструмента, ще направят невъзможно постигането на условията на стерилизация, което води до нестерилни продукти. Тези замърсявания могат да повлияят и на функцията на инструментите и също така да повредят стерилизатора.

Почистването е от съществено значение за намаляване на риска от зараза.

Намаляване на микробите: до

0%

Правен съвет

Рефернтните стандарти за почистване са EN ISO 15883-1 и EN ISO 15883-5. „Едно медицинско изделие може да бъде определено като визуално чисто и без замърсявания и количествено измерено, както е посочено по-долу по определените нива на аналити.“ (откъс)

Изберете валидирани процеси

Почистването трябва да бъде изпълнено идеално с помощта на валидираните процеси, например с термодезинфектор. Ако нямате такъв на разположение, трябва да има отговорник за почистването на инструментите.

Важни стъпки

Ръчно или автоматично - как да постигнете ефективно почистване стъпка по стъпка.

Важни факти

Колко чисто е чистото? Има ли конкретни насоки? А кой е Синър? Разберете повече за научната гледна точка на почистването.

Важни стъпки

Има два начина за ефективно почистване. Продължете с ръчно или автоматично почистване, за да преминете през важните стъпки:

Ръчно почистване

По отношение на ефективността, безопасността и използваемостта, W&H препоръчва автоматично почистване вместо ръчно. Автоматичното почистване с помощта на термодезинфектори е най-безопасният метод за почистване на инструментите.

Ако нямате термодезинфектори на разположение, моля, обърнете специално внимание, че рискът от замърсяване е висок, особено в случай на силно замърсяване с кръв. От съществено значение е да се носят подходящи защитни дрехи, ръкавици и маски.

Ръчно почистване стъпка по стъпка

Ръчното почистване се извършва с помощни средства и трябва да се изпълнят следните условията:

 • Да се осигури безопасността на оператора
 • Да се осигури ефективен метод на почистване
 • Намаляване на възможността за кръстосано замърсяване на инструментите, които се почистват
 • Свеждане до минимум възможността за замърсяване на инструменти с остатъчни замърсявания
 • Внимавайте да не повредите инструментите докато ги почиствате
Shape Created with Sketch.
Първа стъпка:

Зона за лечение

Веднага след употреба, инструментите трябва да бъдат предварително почистени, за да се гарантира, че замърсяванията няма да изсъхнат.

Pfeil
Следваща стъпка:

Транспортиране

Ако вашите местни указания не препоръчват предварително почистване в зоната за третиране, инструментите се поставят в подходящ контейнер и се поддържат влажни, за да се предотврати изсъхването на течностите (кръв, слюнка).

Pfeil
Следваща стъпка:

Стая за преработка

Изплакнете внимателно всеки инструмент под течаща вода (<36 °C / 96,8 °F, за да се избегне коагулация на белтъчно вещество). Уверете се, че водата е достигнала до всички повърхности и вдлъбнатини.

 • Ако е възможно, разглобете медицинското изделие според инструкциите на производителя.
 • Почистете инструмента и отделните му части с подходящо средство.
 • Изплакнете внимателно.
Pfeil

Важно!

За успешна дезинфекция е абсолютно необходимо да изсушите инструмента/ частите след почистване. Оставете да изсъхнат или избършете с чиста кърпа за еднократна употреба. За повече информация, моля кликнете тук.

Pfeil

Започнете с дезинфекция

Плъзнете надолу за следващата стъпка

Автоматично почистване

Img
Термодезинфекторите са най-добрият метод за надеждно, прецизно и валидирано почистване на всички видове стоматологични устройства.

Термодезинфекторите са с една стъпка напред: те почистват и дезинфекцират едновременно. Това води до валидирани, ефективни и безопасни процеси. Научете повече тук

Img

Автоматизираните процедури за поддръжка имат много предимства, особено когато става въпрос за почистване на спрей каналите, за смазване и удължаване на живота на наконечниците. Лесен за употреба, безопасен и рентабилен. Научете повече тук

Автоматично почистване стъпка по стъпка

Shape Created with Sketch.
Първа стъпка:

Зона за лечение

Веднага след употреба, инструментите трябва да бъдат предварително почистени, за да се гарантира, че замърсяванията няма да изсъхнат.

Pfeil
Следваща стъпка:

Транспортиране

Ако вашите местни указания не препоръчват предварително почистване в зоната за третиране, инструментите се поставят в подходящ контейнер и се поддържат влажни, за да се предотврати изсъхването на течностите (кръв, слюнка).

Pfeil
Следваща стъпка:

Стая за преработка

Изберете между автоматизирано почистване или почистване с ултразвукова вана. Първите две стъпки остават същите. Ултразвуковите вани се препоръчват за малки, сложни и фино структурирани компоненти. Моля, прегледайте спецификациите на почистващия препарат.

Автоматично почистване
Ултразвукова вана
 • Разглобете инструмента според инструкциите на производителя.
 • Следвайте инструкциите на потребителя на устройството за почистване или преработка.
 • Заредете термодезинфектора в съответствие с инструкциите за употреба (след като процесът приключи, презаредете)
 • Разглобете инструмента според инструкциите на производителя.
 • Стартирайте почистването, като следвате инструкциите на производителя.
 • NB: - Не забравяйте да сменяте разтвора редовно (поне веднъж на ден)!
Pfeil

Важно!

Слагайте само инструменти, за които е одобрено почистването в ултразвукова или дезинфекционна вана.

Pfeil

Започнете с Дезинфекция

Плъзнете надолу за следваща стъпка

Кръгът на Синър

Независимо дали е направено автоматично или ръчно, за почистването се нуждаете от вода и от четири основни фактора, които влияят един на друг:

 1. Време (време на експозиция на трите други фактора)
 2. Препарат (обикновено е почистващ разтвор)
 3. Почистване (премахване на видими замърсявания и третиране с препарат)
 4. Температура (влияе на действието на препарата)

През 1959г. Херберт Синър (служител на Henkel) направил опростена диаграма, показваща основните принципи на почистването: Кръгът на Синър. Това е кръгова диаграма, направена от четири парчета, чиито пропорции могат да се променят, но накрая трябва да съставляват пълен кръг. За да научите повече, натиснете тук: Историята на Кръгът на Синър

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept

Дезинфекция

Определение

Дезинфекцията води до намаляване на броя на жизнеспособните микроорганизми в даден продукт или инструмент до ниво, което е посочено предварително. Това ниво съответства на предвидената по-нататъшна употреба на инструмента.

W&H най-добри практики

W&H препоръчва работата с валидирани процеси на термична дезинфекция, когато е възможно, тъй като те са безопасни, ефективни и екологични.

Защо се прави дезинфекция?

Дезинфекцията осигурява добро ниво на защита от инфекции на всеки служител, отговорен за нея, за монтажа и тестване на устройствата.

Химична и термична дезинфекция

W&H препоръчва работата с валидирани процеси на термична дезинфекция, когато е възможно, тъй като те са безопасни, ефективни и екологични.

Когато се работи с дезинфектанти, те трябва да се съхраняват правилно и да бъдат изхвърляни по подходящ начин. От съществено значение е да се носят подходящи защитни дрехи, ръкавици и маска.

Правен съвет

Референтните стандарти за термична дезинфекция са EN ISO 15883-1 и EN ISO 15883-6. Дезинфекцията води до намаляване на броя на жизнеспособните микроорганизми в даден продукт или инструмент до ниво, което е посочено предварително. Това ниво съответства на предвидената по-нататъшна употреба и работа с продукта. (откъс)

Изберете валидирани процеси

Валидираните процеси са по-надеждни и ефективни. По възможност използвайте a термодезинфектор за почистване и дезинфекция.

Ако дезинфекцията се извършва ръчно, процесът трябва да е документиран (дата, служител).

Всеки инструмент е в свой клас!

Целият процес на преработка се разделя на три категории според Класификацията на Сполдинг: критичен, полукритичен и некритичен.

W&H препоръчва дезинфекция и стерилизация на изделията, които попадат в първите две категории, винаги когато е възможно. Моля, вижте инструкциите за употреба.

Важни стъпки

Ръчно или автоматично - начинът за постигане на ефективна дезинфекция по време на процеса на преработка стъпка по стъпка.

Важни факти

Разберете как дезинфекцията прекъсва веригата на инфекцията, значението на класификацията на Сполдинг и изискванията, на които дезинфектантите трябва да отговарят, за да се постигне надеждна и безопасна дезинфекция.

Важни стъпки

Има няколко начина за извършване на дезинфекция в денталната практика. Всички важни стъпки за успешна дезинфекция с почистващи кърпички, дезинфекциращи вани и спрейове могат да бъдат намерени по-долу.

За термична дезинфекция вижте по-надолу.

Моля, обърнете внимание: W&H винаги препоръчва използването на автоматизирани методи, тъй като те спестяват време, пари и още по-важното, вашите усилия и здраве. Освен това автоматизираните методи са по- екологични по отношение на управлението на отпадъците и ресурсите.

Ръчна дезинфекция

Необходима е ръчна дезинфекция , когато термичната не е възможна поради непоносимост към топлина на самите инструменти или поради липса на термодезинфектор.

Важна забележка: Моля, винаги се доверявайте на информацията на производителя по отношение на това дали процесите на химическа дезинфекция са съвместими с инструмента.

Ако дезинфектантите се смесят заедно или ако не се използва течен дезинфектант, както е посочено в инструкциите на производителя, желаните ефекти може да не бъдат постигнати. Натиснете тук за повече информация

Освен това несъвместимостите могат значително да намалят продължителността на живота на даден инструмент или значително да ограничат неговата функция.

При дезинфекция с кърпички: Моля, имайте предвид, че вътрешните вдлъбнатини на инструментите няма да бъдат дезинфекцирани.

Дезинфекция с кърпички

Първа стъпка:

Проверка

Уверете се, че почистването е извършено ефективно и медицинското изделие е напълно сухо отвътре и отвън. Всяка влага може да намали действието на дезинфектанта.

Pfeil
Следваща стъпка:

Прочетете

Проверете инструкциите за употреба както на дезинфектанта, така и на инструмента, за да се уверите, че те са съвместими. Вижте също: EN ISO 17664

Pfeil
Следваща стъпка:

Избършете

Избършете с дезинфектант. Уверете се, че цялата повърхност на инструмента/ устройството е покрита с дезинфектант. Моля, спазвайте времето за действие на дезинфектанта.

Pfeil

Започнете с проверка

Плъзнете надолу за следващата стъпка.

Дезинфекциращи вани

Препоръчва се ръчна дезинфекция във вана, за да се намали броят на жизнеспособните микроорганизми до ниво, предварително определено като подходящо за определена цел чрез потапяне на предметите в дезинфектант. Ако вместо това използвате спрейове за дезинфекция, моля, уверете се, че предметите са обилно напръскани, така че всички вътрешни и външни части да се намокрят. Винаги спазвайте времето за действие на дезинфектанта.

Важно!

Моля, винаги спазвайте инструкциите за употреба на производителя по отношение на това дали процесите на химическа дезинфекция са съвместими с уреда: EN ISO 17664.

Pfeil
Следваща стъпка:

Проверка на сухотата

Уверете се, че почистването е извършено ефективно и че медицинското изделие е напълно сухо отвътре и отвън. Всяка влага може да намали въздействието на дезинфектанта.

Pfeil
Следваща стъпка:

Инструкции за употреба

Проверете инструкциите за употреба на дезинфекционната вана, дезинфектанта и на инструмента, за да се уверите, че са съвместими. Вижте също EN ISO 17664

Pfeil
Следваща стъпка:

Накисване

Следвайте инструкциите за употреба, за да сте сигурни, че дезинфекцията се извършва, както е посочено. Инструментите и / или медицинските продукти трябва да бъдат напълно накиснати в течния дезинфектант.

Pfeil
Следваща стъпка:

Изплакване

Изплакнете обилно на мивката, след това и с деминерализирана вода. Качеството на използваната вода трябва да съответства на клиничните процедури, които трябва да се предприемат. Устройствата за дейонизиране на вода като Multidem осигуряват подходящо качество на водата.

Pfeil
Следваща стъпка:

Сушене

Изсушете напълно, особено отвътре, с помощта на обдухване и кърпички за еднократна употреба.

Pfeil

Започнете с проверка

Плъзнете надолу за следващата стъпка.

Автоматична дезинфекция

Термичната дезинфекция е най-безопасният и екологичен метод за дезинфекция на дентални инструменти.

Термодезинфекторите осигуряват валидиран процес за безопасно почистване и дезинфекция. Следователно, комбинирайки почистване и дезинфекция, те са на първо място по отношение на ефективност.

Преди да използвате термодезинфектор, моля, прочетете инструкциите за употреба на инструментите и устройствата.

Термодезинфекция

Термодезинфекторите на W&H Teon и Teon +комбинират почистване и дезинфекция, което ги прави най-добрият избор по отношение на ефективност.

Shape Created with Sketch.
Първа стъпка:

Зона за лечение

Веднага след употреба, инструментите трябва да бъдат предварително почистени, за да се гарантира, че замърсяванията няма да изсъхнат.

Pfeil
Следваща стъпка:

Транспортиране

Ако вашите местни указания не препоръчват предварително почистване в зоната за третиране, инструментите се поставят в подходящ контейнер и се поддържат влажни, за да се предотврати изсъхването на течностите (кръв, слюнка).

Pfeil
Следваща стъпка:

Стая за преработка

Разглобете инструментите съгласно инструкциите за употреба на производителя.

Pfeil
Следваща стъпка:

Измиване и дезинфекция

Следвайте инструкциите за употреба, особено на термодезинфектора, и на инструментите, за да сте сигурни, че процедурата се извършва правилно. Моля, имайте предвид, че уредите може да изискват специална поддръжка след процеса на дезинфекция.

Pfeil

Започнете с проверка

Плъзнете надолу за следващата стъпка.

Класификацията на Сполдинг- как се използва правилно

Класификацията на Сполдинг, първоначално предложена през 1957 г. от Ърл Х. Сполдинг , класифицира всички предмети, използвани по време на лечение, на три нива, за да се гарантира, че получават подходящия процес на преработка. Трите нива са „критично“, „полукритично“ и „некритично“, в зависимост от контакта с кожата, кръвта или лигавицата.

Моля, винаги се допитвайте до инструкциите за употреба, както и до местните указания, базирани на тази класификация.

Предназначението на дезинфекцията

Прекъсване на веригата на зараза:

Предназначението на дезинфекцията е да намали микробите, причиняващи болести, по такъв начин, че веригата на инфекция да бъде прекъсната и броя на микробите да бъде сведен до минимум.

Химична дезинфекция

Дезинфектантите съдържат активни вещества, които убиват микробите. Наред с други неща, този ефект се основава на способността на дезинфектанта да унищожава микробната клетъчна стена или да инхибира определени метаболитни процеси на микробите, водещи до клетъчна смърт. Научете повече тук.

Стоматологичните кабинети трябва да използват дезинфектанти, които имат подходящ спектър на действие (бактерии, гъбички, вируси). Съществуват специфични тестове, на които трябва да отговарят дезинфектантите, за да се потвърди дезинфекционната активност срещу специфични патогени (EN 1276 и EN 13704 ).

За да предпазите медицинските продукти и инструменти от потенциални повреди и да гарантирате, че тяхната функционалност се поддържа, моля, уверете се, че винаги спазвате инструкциите за употреба на производителя. (виж EN ISO 17664 )

Имайте предвид, че дори даден продукт или активно вещество да са били тествани успешно за целия спектър от дезинфектанти, включително спороцидно действие, те не могат да се разглеждат като стерилни.

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept

Проверка

Определение

Проверката е общият термин за ревизия, поддръжка и тестване на всички почистени и дезинфекцирани стоматологични изделия.

W&H най-добри практики

За оптимални условия на проверка използвайте лупа с LED осветление.

Защо проверката е задължителна?

Само внимателната проверка, поддръжка и тестването на всички почистени и дезинфекцирани инструменти, дава гаранция за тяхната работа и дълъг живот. Така се намалява до минимум риска от зараза за вас и пациента.

Поддръжка на поддръжката!

За абсолютна функционалност и удължен живот на вашето оборудване и инструменти, те трябва да се поддържат редовно. Натиснете href="https://www.wh.com/en_global/dental-products/sterilization-hygienic-maintenance/reprocessing-devices/assistina-twin" target="_blank">тук за решение за спестяване на разходи и време.

Само сухият инструмент е здрав инструмент

Изключително важно е след почистване и дезинфекция всички инструменти да са сухи. Влагата и топлината подпомагат растежа и размножаването на микроорганизмите. Тоест инструментите, които ще се използват веднага и се оставят мокри за малко, отново се замърсяват. Изсушаването е задължително преди да се премине към опаковане и стрелизация.

Термодезинфекторите гарантират, че всички стъпки от почистване и дезинфекция до изсушаване са изпълнени и документирани.

Важни стъпки

Направете проверка стъпка по стъпка.

Важни факти

За важността на изсушаването, поддръжката и проверка на качеството.

Проверка и поддръжка

Проверката и поддръжката трябва да се извършват само в помещението за преработка.

W&H препоръчва използването на LED лупа за оптимална проверка на инструментите.

Shape Created with Sketch.
Първа стъпка:

Проверка

Проверете всички предмети за видими замърсявания като кръв или зъбни цименти, както и за останали капки течност, които могат да причинят корозия. Ако не всички елементи са напълно чисти: започнете отначало. (Да, малко прилича на настолна игра).

Pfeil
Следваща стъпка:

Подсушаване

Устройствата, които са все още влажни или мокри, трябва бързо да се изсушат с помощта на кърпа без власинки. Всички инструменти с кухини трябва да се изсушат с помощта на сгъстен въздух. Времето е всичко, защото само бързото изсъхване помага да се предотврати всяко ново замърсяване.

Pfeil
Следваща стъпка:

Повторно сглобяване

Сглобете инструментите, за да сте сигурни, че всички части са налични. Моля, винаги проверявайте дали отделните части имат съвпадащи серийни номера.

Pfeil
Следваща стъпка:

Поддръжка

Поддържайте всички инструменти в съответствие с инструкциите за употреба на производителя. За вашите турбини, наконечници и куплунги е добре да извършвате цялостна, бърза и надеждна поддръжка на вътрешните части с помощта на Assistina .

За поддръжка на вече сглобени инструменти, W&H препоръчва използването на сервизно масло F1 .

Pfeil
Следваща стъпка:

Съхранение или употреба

Проверете Класификацията на Сполдинг , за да се уверите, че сте на прав път.

Стерилизуеми устройства:
Нестерилизуеми устройства:

За стерилизуеми устройства и инструменти, моля, разгледайте следващата стъпка.

Нестерилизуемите устройства вече са готови за съхранение и/или употреба.
Преминете към стъпка Съхранение.

Само сухият инструмент е здрав инструмент

Инструментите трябва да бъдат добре изплакнати и изсушени след почистването и дезинфекцията.
Причините за това са изброени по-долу:

Сушене след почистване
Всички остатъци от препарат и влага могат да попречат на дезинфекционния разтвор, използван в следващия етап.

Изсушаване след дезинфекция
Остатъците от химикали и влага, оставени върху стерилизираните инструменти, могат да доведат до необратими повреди (петна или корозия) на инструментите и стерилизатора.

Опакованите и стерилизирани инструменти, които не са изсушени, могат да застрашат стерилизацията. Мокрите опаковки не са стерилни.

Повече информация

Поддръжка на поддръжката!

Животът и работата на медицинското изделие се определя главно от механичното натоварване по време на употреба и химическите влияния, дължащи се на обработката.

Следователно поддържането на инструментите след почистване, дезинфекция и сушене е съществена част от управлението на качеството и процеса на преработка.

Моля, вижте съответните инструкции за употреба, за да осигурите подходяща поддръжка.

Наконечниците например се нуждаят от редовно смазване.

Разберете как апаратите за поддръжка на W&H могат да ви помогнат.

Проверка, за да предотвратим инфекция

Почистването, дезинфекцията, сушенето и работата на инструментите трябва да се проверяват внимателно. Всички отлагания като варовик или органични вещества като кръв или други вещества могат да влошат стерилизацията и да причинят допълнителни рискове от инфекция.

Инструменти и устройства, които са повредени или корозирали, също представляват риск от инфекция както за вас, така и за вашите пациенти.

За повече информация натиснете тук.

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept

Опаковане

Определение

Подготовка и опаковане на инструменти преди стерилизация.

W&H най-добри практики

Когато използвате пликове се уверете, че не са твърде малки (тесни) или много големи, защото или ще бъде увреден плика или няма да може да изсъхне хубаво. W&H препоръчва използването на пликове горе-долу три пръста (около 30%) по-големи от съответния инструмент.

Защо опаковането е задължително?

За да се гарантира дълготрайната стерилност на всички инструменти, които няма да се ползват веднага и ще се съхраняват, трябва да бъдат опаковани преди стерилизация.

Опаковъчната система трябва да се състои от микробна бариера и защитна опаковка, която трябва да бъде запечатана

Опаковъчни материали

Има най-различни видове опаковъчни материали и пликове.

Уверете се, че опаковъчния материал се използва за парна стерилизация и e a href="https://aims.wh.com/en_global/info/#Validation" target="_blank">валидиран да предостави микробна бариера. Спазването на стандартите трябва да бъде проверено преди покупка.

Правен съвет

Референтните стандарти по опаковане са EN ISO 11607.

Изберете валидирани методи

Опаковането трябва да бъде документирано чрез етикетиране със следните подробности: съдържание (ако не е видимо), името на човека, който е извършил процедурата, срок на годност и/или дата на стерилизацията и последователно номериране за идентификация. Моля, прегледайте също инструкциите за употреба на стерилизатора от производителя.

Важни стъпки

Ръководство стъпка по стъпка за опаковане за вакуумни стерилизатори.

Важни факти

Материали и методи за безопасна стерилизация и съхранение.

Важни стъпки

Има методи за опаковане, зависещи от вида на използвания стерилизатор и инструментите, които трябва да бъдат стерилизирани. Моля, прегледайте съответните инструкции за употреба, преди да започнете процеса на опаковане.

Ръчно опаковане и запечатване

Когато артикулите се опаковат ръчно, моля обърнете специално внимание на процеса на запечатване. Само инструменти, които са напълно опаковани и правилно запечатани, гарантират стерилност след стерилизация.

За да гарантирате пълна проследимост, използвайте етикети, които съдържат цялата необходима информация.

Важно! Моля, винаги спазвайте специфичните технически инструкции на вашия опаковъчен материал .

Първа стъпка:

Проверка

Уверете се, че проверката е извършена ефективно, така че всички компоненти на въпросния инструмент да са сухи и да не съдържат замърсявания.

Pfeil
Следваща стъпка:

Информация

Следвайте специфичните технически инструкции на вашия опаковъчен материал.

Когато се използват хартиени материали, трябва да се използва или плик, или да се опакова на колети.

Pfeil
Следваща стъпка:

Избягвайте препълване

Уверете се, че стерилизационната опаковка е достатъчно голяма за инструментите за стерилизация. Опаковката не трябва да е абсолютно пълна.

Pfeil
Следваща стъпка:

Запечатване

Уплътнете опаковката с термоустойчива, самозалепваща лента.

Pfeil
Следваща стъпка:

Етикетиране

Следвайте инструкциите за употреба, предоставени от производителя на вашия стерилизатор по отношение на етикетирането. Ако се препоръчва етикетиране преди стерилизация, поставете на опаковката етикета, който вече сте подготвили. Не пишете върху опаковъчния материал. За пълна проследимост W&H препоръчва да се отбележи следната информация:

 • Име на продукта/съдържание на опаковката (ако не се вижда)
 • Отговорно лице
 • Срок на годност или дата на стерилизация
 • Номериране
Pfeil
Следваща стъпка:

Стерилизация

Опакованите инструменти вече са готови за стерилизация.

Pfeil

Преминете към Стерилизация

Плъзнете надолу за следващата стъпка.

Опаковане с автоматично залепване

Опаковката с автоматично запечатване гарантира дългосрочна стерилност и автоматизирана документация.

Затова W&H винаги препоръчва нашата система за залепване Seal2 или SealVal2 (само за пликове)

Първа стъпка:

Проверка

Уверете се, че проверката е извършена ефективно, така че всички компоненти на въпросния инструмент да са сухи и да не съдържат замърсявания.

Pfeil
Следваща стъпка:

Избягвайте препълване

Уверете се, че сте избрали подходящия размер плик. Той не трябва да е твърде малък или прекалено голям, тъй като може да бъде повреден или скъсан, или да не бъде изсушен правилно. W&H препоръчва използването на пликове, които са с три пръста по-големи (или 30% по-големи) от инструментите.

Pfeil
Следваща стъпка:

Запечатване

Следвайте специфичните инструкции за употреба на опаковката, запечатването и документирането.

Pfeil
Следваща стъпка:

Стерилизация

Опакованите вече инструменти са готови са стерилизация.

Pfeil

Преминете към Стерилизация

Плъзнете надолу за следващата стъпка

Хартия, пластмаса, контейнери - кое е най-правилно?

Изборът и видът на опаковъчния материал зависи от използваната процедура за стерилизация и естеството на артикула, който ще се опакова.

Стерилизационна хартия
Стерилизационна хартия, включително избелена креп хартия и опаковка, комбиниращи целулоза и синтетични влакна, обикновено се използват като опаковъчни материали за парна, суха и ETO стерилизация. Те пропускат пара, въздух и химически пари и осигуряват ефективна бариера, ако опаковките се съхраняват в чисти и сухи условия.

Други материали
Многократно използваемите съдове, касети и контейнерни системи, предназначени за стерилизация, са подходящи за многократна употреба и оптимизирано зареждане.

Залепването е важно!

Само перфектно затворените опаковки ще запазят стерилността на съдържанието им. Правилното запечатване гарантира, че микробните бариерни свойства на материала на опаковката или торбичката се запазват и че опаковката може да се отваря асептично.

Етикетирането осигурява проследимост

Етикетирането на опаковките е част от процедурата за проследяване. Това ще направи възможно свързването на инструментите с цикъла им на стерилизация и със записите на пациента. Някои местни власти могат допълнително да поискат съдържанието на посочените пакети. Етикетът трябва да идентифицира стерилизатора, вида и номера на цикъла на стерилизация, отговорното лице, датата на стерилизация и евентуално датата на изтичане на срока.

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept

Стерилизация

Определение

Набор от методи и средства, използвани за елиминиране на всички живи микроорганизми под всякаква форма, включително и спори.

W&H най-добри практики

W&H препоръчва използването на клас В стерилизатор според EN 13060.
Всички цикли имат еднакъв профил, които винаги започват с фракционен пре-вакуум и завършват с пулс вакуумно сушене. Това включва и безопасна стерилизация на инструменти с тесни кухини и отвори.

Защо стерилизацията е задължителна?

Стерилизацията гарантира елиминирането на всички микроорганизми причиняващи зараза. Всички дентални инструменти трябва да се стерилизират, за да се подсигури стерилност преди употреба.
Може да видите класификациите тук.

Еднакви, но и различни: видовете парни стерилизатори

EN 13060- стандарт за малки парни стерилизатори, се специализира в три типа/цикли: клас В, N и S. W&H препоръчва използването на клас В стерилизатори.

Правен съвет

Рефернтните стандарти за парни стерилизатори са EN 13060, EN 285 и ANSI/AAMI ST55.

Всички цикли/ стерилизатори трябва да са съобразени и валидирани според тези стандарти.

Пълна проследимост за пълно спокойствие

Пълното документиране на целия процес на преработка помага да се проследи дали всички стъпки са изпълнени правилно. Когато става въпрос за стерилизация, документацията е водеща. Има много концепции касаещи проследяването. Системата за документаци на Lisa, позволява да се проследи и документира всеки инструмент, цикъла на стерилизация и служителя, който е отговорен за процеса. Автоматичното проследяване спестява време и гарантира пълна безопасност.

Проверка на сухотата след стерилизация

Сухотата и цялостта на всеки плик трябва да бъде проверена преди да се използват инструментите или отнесат за съхранение. Влажните пликове са пропускливи, което води до образуване на микроби и до нестерилни инструменти. В такъв случай тези пликове се отделят и процеса на преработка се започва отначало. Вижте още: Опаковане

Важни стъпки

Стерилизация стъпка по стъпка

Важни факти

Какви видове стерилизатори има? Как може да се гарнтира стерилност?

Важни стъпки

W&H препоръчва стерилизация съгласно стандартите EN 13060 и 285 или ANSI/AAMI ST55.

Моля, обърнете специално внимание на инструкциите за употреба и предупрежденията, издадени от производителите на парни стерилизатори.

Стерилизация

Shape Created with Sketch.
Първа стъпка:

Проверка

Уверете се, че на всички инструменти функционалността е проверена и всяка поддръжка е извършена правилно. Пликовете трябва да са с 3 пръста (или 30%) по-дълги и по-големи от инструмента (инструментите).

Важно: За да оптимизирате сушенето, поставете всички пликове с хартията нагоре или надолу, в съответствие с препоръките на производителя на стерилизатора. Всички стерилизатори на W&H изискват хартията да е нагоре.

Pfeil
Следваща стъпка:

Избягвайте препълване

Следвайте инструкциите за употреба на стерилизатора относно метода на зареждане на тавата/камерата. Припокриването на торбичките може да попречи на сушенето. Не превишавайте максималния брой/маса инструменти, които могат да бъдат обработени от избрания цикъл.

Pfeil
Следваща стъпка:

Информация

Изберете цикъл, проектиран и валидиран за типа инструменти, които ще се обработват.

Важно: Циклите клас B са съвместими с всички видове товари, които са с единични или двойни пликове.

Pfeil
Следваща стъпка:

Проверка на сухотата

След приключване на цикъла проверете целостта и сухотата на всяка опаковка. Страната на хартията трябва да е абсолютно суха. В противен случай инструментите не могат да бъдат определени като стерилни. Вместо това те трябва да бъдат разопаковани и върнати на стъпка 1- „Употребявани инструменти“.

Pfeil
Следваща стъпка:

Връзка към досието на пациента

W&H предлага безопасна и практична система за свързване на инструменти и цикли на стерилизация към досиетата на пациентите - принтерът W&H Lisa Safe Label.

Той се свързва директно с всякакви стерилизатори W&H, които позволяват отпечатване на етикети, само ако цикълът на стерилизация е завършен успешно.

Pfeil

Преминете към Съхранение

Плъзнете надолу за следваща стъпка

Проследимост

Зъболекарите имат законово задължение да се грижат за своите пациенти. Те трябва да гарантират, че са въведени ефективни мерки за предотвратяване на инфекции Проследяемостта ще помогне да се даде възможност за предоставяне на доказателства.

Това е не само, за да се спазват местните указания, но и на първо място, защото е от съществено значение да се прекъсне веригата на инфекцията.

Новото поколение стерилизатори Lisa предлагат специална концепция за проследяване. EliTrace прави възможно проследяването до отделния инструмент и/или комплект без допълнителен софтуер или компютри.

За да се осигури по-добра проследимост, товарът трябва да бъде етикиран включително да има името на лицето, което отговаря за процеса на стерилизация, съдържанието на товара, ако не се вижда, и датата и часа на освобождаване.

Силата на стерилизацията

Целта на непрекъснатото намаляване на микробите на всеки етап от процеса на преработка, до стерилни продукти за многократна употреба, е да се намали микробната популация до ниво на осигурване на безопасността от 10-6. т.е. с други думи, за постигане на вероятност от един нестерилен елемент на милион.

Прочетете повече тук.

Еднакви, но и различни: видовете парни стерилизатори

Понастоящем парната стерилизация е единственият препоръчителен метод за минимизиране на риска от предаване на прион чрез хирургически инструменти. Поради принципа на термичната денатурация, парната стерилизацията е ефективна и срещу устойчиви на лекарства бактерии (напр. Salmonella sp., Staphylococcus sp.), които в днешно време представляват голям риск.

Европейският стандарт (EN 13060) определя три вида/цикъла на малки парни стерилизатори:

 • Стерилизатори клас B, предназначени за стерилизация на всички видове инструменти, като пропускливи, твърди и кухи инструменти, както опаковани, така и двойно опаковани.
 • Стерилизатори клас N, предназначени за стерилизация на неопаковани твърди инструменти.
 • Стерилизатори клас S, предназначени за стерилизация на продукти, посочени от производителя.

Изискванията към стерилизаторите с порест товар също са определени в EN 13060 .

W&H предлага широка гама от клас B стерилизатори

Качеството е на първо място, включително когато става въпрос за вода

Парните стерилизатори изискват използването на качествена деминерализирана вода. Това ще удължи живота не само на вашия стерилизатор, но и на вашите инструменти. Лошото качество на водата (твърдост, хлор) води до повреди, петна и корозия както на вашия стерилизатор, така и на вашите инструменти.

Научете повече за значението на качеството на водата тук.

Multidem- нашата система за пречистване на вода, доставя висококачествена деминерализирана вода за различни етапи от процеса на преработка както за изплакване така и за стерилизация.

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept

Съхранение

Определение

Действието или метода за съхранение на стерилизирани и опаковани инструменти, както и дезинфекцирани неопаковани инструменти.

W&H най-добри практики

Неопакованите инструменти трябва да се използват веднага след стерилизация.

Разстоянието е приоритет:

 • Стерилните инструменти трябва да бъдат транспортирани по начин, който няма да застраши тяхната стерилност.
 • Само опаковани и стерилизирани инструменти могат да бъдат транспортирани и съхранени.
 • Неопакованите стерилизирани инструменти са за незабавна употреба.

Сухо и без прах- идеалните условия за съхранение

Срокът на годност се счита за събитие, а не за време. Опитмалното съхранение включва внимателна манипулация, отделянето от замърсените инструменти, регулярно почистване на праха, а шкафовете и стаята трябва да са сухи.

По отношение на срока на годност, моля, обърнете се към техническите инструкции на вашия производител на опаковки и вашите местни указания.

Важни стъпки

Съхранение и транспортиране стъпка по стъпка

Важни факти

Съвети и трикове за транспорт и съхранение

Важни стъпки

Инструментите трябва да се охладят на чиста повърхност след изваждане от стерилизатора.

Някои стерилизатори, като стерилизаторите Lisa, показват температурата на товара в камерата чрез EliSense. Така стерилизаторът показва кога товарът може да бъде отстранен от стерилизатора без никакъв риск.

След като се охладят, опакованите инструменти могат да бъдат транспортирани до складовото помещение.

Транспортиране и съхранение

Първа стъпка:

Проверка

Уверете се, че опаковката на стерилизираните инструменти е суха. Ако има такива, които са мокри или влажни, те не се считат за стерилни и не са подходящи за съхранение. Вместо това те трябва да бъдат разопаковани и върнати на стъпка 1- „Употребявани инструменти“. Вижте също „Мокра и влажна опаковка след стерилизация“

Pfeil
Следваща стъпка:

Етикетиране

Инструментите трябва да бъдат етикетирани веднага, документирайки че процесът на стерилизация е изпълнен успешно. Етикетът трябва да включва датата на стерилизация и името на лицето, което отговаря за процеса.

Pfeil
Следваща стъпка:

Транспортиране

Уверете се, че стерилните инструменти се транспортират по начин, който няма да наруши техния статус. Транспортирането трябва да се извършва бързо.

Pfeil
Следваща стъпка:

Съхранение

Съхранявайте стерилизираните инструменти според вашата индивидуална система за съхранение.

Pfeil
Следваща стъпка:

Регулярна проверка

Проверявайте състоянието на съхраняваните инструменти на равни интервали. Веднага щом има признаци на повреда, те вече не могат да се считат за стерилни.

Pfeil

Завършихте работния процес на AIMS

и вашите инструменти вече са готови за повторна употреба.

Идеални условия за безопасно съхранение на стерилизирани инструменти

Стерилните инструменти трябва да се съхраняват в суха среда без прах. Мястото за съхранение трябва да бъде чисто, редовно поддържано и отделено от нестерилизираните продукти.

Срокът на годност на стерилните инструменти зависи от условията на съхранение и използваната опаковка.

Загубата на стерилност зависи от външните влияния, налични по време на съхранение, работа и транспортиране. Що се отнася до определянето на възможната продължителност на съхранението, самите условия на съхранение са от решаващо значение.

„Първо влиза - първо излиза“: препоръка за система за съхранение на стерилизирани опаковани инструменти

W&H препоръчва ротация на запасите от инструменти в съответствие с концепцията „първо влиза, първо излиза“.
Прясно стерилизирани опаковани инструменти трябва да се съхраняват в задната част на рафтовете, така че опакованите инструменти отпред, които са били стерилизирани на по-ранна дата, да се използват първо. И така, първото влизане ще бъде и първото излизане.

Проверявайте на редовни интервали дали всички опаковки имат повреди и/или влажност. Ако са етикетирани, проверете и срока на годност на артикулите.

Съхранение и транспортиране на дезинфекцирани и неопаковани стерилизирани инструменти

Дезинфекцираните и неопакованите стерилизирани инструменти за незабавна употреба трябва да се транспортират асептично.

Дезинфекцирани и неопаковани стерилизирани инструменти, предназначени за незабавна употреба в зоната за лечение:

 • Не ги поставяйте близо до стола, тъй като те могат да се замърсят от нестерилизирани инструменти.
 • Не ги поставяйте близо до мивки или места и предмети, които са влажни.
 • Уверете се, че не влизат в контакт с инструменти, които вече са били използвани.

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept