Съвременни решения
за управление превенцията на
инфекции

Употребявани иструменти

Вашата безопасност е на първо място: Как да обработвате нови или употребявани инструменти

Learn more

Почистване

Първа стъпка за успешна преработка

Learn more

Дезинфекция

Значително намаляване на микробното замърсяване

Learn more

Проверка

Внимателен поглед върху функционалността и ефективността

Learn more

Опаковане

Само правилно опакованите инструменти могат да гарантират стерилност.

Learn more

Стерилизация

Силата за намаляване на микробите до техния абсолютен минимум

Learn more

Съхранение

Удължаване на стерилността при оптимални условия

Learn more

Определение

[juːst] прилагателно
Всички дентални инструменти, използвани по време на лечението, както и новозакупени такива, ако не са предварително стерилизирани от производителя.

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept

Важни стъпки

Предварителната дезинфекция на употребяваните инструменти е от съществено значение за минимизиране на разпространението на микроби, за намаляване на риска от кръстосани инфекции за оператора и за гарантиране на успеха на следващите фази на повторна обработка.

Има два начина за предварителна дезинфекция на употребявани инструменти – свързани с вашите местни разпоредби.

 1. Започнете фазата на предварителна дезинфекция директно в стаята за обработка веднага щом инструментите бъдат използвани и бързо ги преместете в стаята за стерилизация.

 2. Съхранявайте инструментите в кутия и бързо ги прехвърлете в помещението за преработка, за да започнете процедурата.

Cookies not accepted
01

Първа стъпка: Информация

Проверете местните разпоредби относно преработката на дентални инструменти, както и съответните инструкции за употреба.

02

Следваща стъпка: Предварително дезинфекциране и почистване

Избършете цялата повърхност на инструмента или модула с дезинфектант, за да отстраните остатъците и да предотвратите утаяване върху вътрешните части.

03

Следваща стъпка: Почистване и накисване

Ако местните разпоредби препоръчват извършването на предварително почистване директно в зоната за третиране:
Почиствайте медицинското изделие веднага след всяко използване, за да измиете всяка течност (напр. кръв, слюнка) и да предотвратите утаяване върху вътрешните части.

04

Следваща стъпка: Транспорт

Поставете всички предварително почистени и дезинфекцирани инструменти върху тавичка или в подходящ контейнер за безопасно и бързо транспортиране до стаята за преработка.

05

Важно

Имайте предвид, че дезинфектантът, използван по време на предварителната обработка, е само за ваша лична защита и не може да замени стъпката на дезинфекция след почистване.

Step_02
Следваща стъпка в AIMS цикъла

Почистване

W&H Най-добри практики:

 • За вашата собствена безопасност се уверете, че носите защитно облекло, предпазни очила, маска за лице и ръкавици (PPE) по време на лечението и докато предварително почиствате всички използвани инструменти.
 • Изплакнете наконечниците с вода директно на зъболекарския стол и почистете повърхността с дезинфекцираща кърпичка.
 • На всеки наконечник използвайте нова кърпичка.
 • Поддържайте инструментите влажни, за да предотвратите утаяване на органичен материал.
 • Изхвърлете всички материали за еднократна употреба.
 • Накиснете всички инструменти (в съответствие с инструкциитеза употреба на производителя) в детергент и щадящ дезинфектант.
 • Отделете борерите в друг разтвор с цел да не ги изгубите.

Важни факти

Работата с използвани/замърсени инструменти крие висок риск от инфекция, така че носенето на лични предпазни средства е от изключителна важност. Научете повече за риска от кръстосано заразяване и веригата на инфекция.

Ефективната превенция на инфекциите е задължителна

Освен риска от Covid-19 има и други микроорганизми причиняващи болести, които могат да въздействат не само на Вашето здраве, а и на това на пациента.

Следователно носенето на маска и стриктното спазване на процеса на обработка е задължително.

За повече полезна информация относно предпазните мерки в денталната практика, моля натиснете тук.

Начини на предаване

Общите начини на предаване в здравните заведения, включително денталната практика, са:

Директно предаване: напр. директен контакт с почвата, инокулация в кожата или лигавицата, капчици
Непряко предаване: напр. нечисти ръце, инокулация от замърсени инструменти, спрейове или пръски от аерозоли, спринцовка, фомит, пренасян във въздуха

За конкретна информация относно аерозолите, моля натиснете тук.

• Готови, на старта, четете!

Винаги правете справка с инструкциите за употреба от производителя преди да започнете да обработвате използвани или нови инструменти.

Изтеглете бели книги за използвани артикули

Знанието е сила

Намерете повече научно обосновани подробности относно рискове и верига на инфекцията със следните бели книги.

Определение

[ˈkliː.nɪŋ] съществително име
Отстраняване на видими замърсявания, кръв, микроорганизми и други вещества от денталната апаратура или инструменти.

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept

Важни стъпки

Правилното почистване е от съществено значение, за да се гарантира, че всички видими замърсявания са отстранени от инструментите. То е от решаващо значение и за успеха на следващите фази – преди всичко дезинфекция и стерилизация.

Ръчното почистване се извършва с помощта на почистващ разтвор и четки с различни размери.

Всички елементи трябва да бъдат напълно сухи след почистване. Четките трябва да се дезинфекцират/стерилизират всеки ден поне.

Cookies not accepted
01

Първа стъпка: Разглобяване

Ако е възможно, разглобете медицинското изделие според инструкциите на производителя.

02

Следваща стъпка: Изплакване

Изплакнете внимателно всеки инструмент под течаща вода (<36 °C / 96,8 °F, за да се избегне коагулация на белтъчно вещество). Уверете се, че водата е достигнала до всички повърхности и вдлъбнатини.

03

Следваща стъпка: Почистване

Почистете инструмента и отделните му части с подходящо средство. След това изплакнете внимателно.

04

Следваща стъпка: Изсъхване

Оставете да изсъхне или използвайте чиста кърпа за еднократна употреба без власинки.

05

Важно

За успешна дезинфекция е абсолютно необходимо да изсушите инструмента/ частите след почистване. За повече информация, моля натиснете тук.

Step_03
Следваща стъпка в AIMS цикъла

Дезинфекция

W&H Най-добри практики:

 • По отношение на ефективността и безопасността, винаги предпочетете автоматичен метод на почистване.
 • Винаги носете РРЕ ръкавици устойчиви на късане и горещина.
 • Уверете се, че инструментите са съвместими (съгласно инструкциите на производителя) с избрания метод за почистване.
 • Идеалното почистване се измършва с помощта на валидирани процеси, напр. термодезинфектор (TWD).
  Ако не разполагате с такъв, трябва да се съхраняват партидни записи, като се посочва кой е отговорен за почистването на устройствата.

Ултразвуковото почистване позволява цялостно и прецизно почистване дори на най-труднодостъпните части на медицинските изделия (напр. набраздяване, панти, дръжка). Наконечниците не трябва да се обработват повторно в ултразвукови вани.

Почистващият разтвор трябва да се сменя редовно, поне всеки ден. Всички предмети трябва да са напълно сухи след почистване.

Cookies not accepted
01

Първа стъпка: Разглобяване

Ако е възможно, разглобете медицинското изделие според инструкциите на производителя.

02

Следваща стъпка

Направете ултразвуковото почистване, като следвате инструкциите на производителя.

NB: Не забравяте да сменяте разтвора (поне един път на ден).

03

Следваща стъпка: Изсъхване

Оставете да изсъхне или използвайте чиста кърпа за еднократна употреба без мъх.

04

Важно

За успешна дезинфекция е абсолютно необходимо да изсушите инструмента/ частите след почистване. За повеме информация, моля натиснете тук.

Step_03
Следваща стъпка в AIMS цикъла

Дезинфекция

W&H Най-добри практики:

 • По отношение на ефективността и безопасността винаги предпочитайте автоматичен метод на почистване.

 • Винаги носете РРЕ ръкавици устойчиви на късане и горещина.

 • Уверете се, че инструментите са съвместими (съгласно инструкциите на производителя) с избрания метод за почистване.

 • Идеалното почистване се измършва с помощта на валидирани процеси, напр. термодезинфектор (TWD).
  Ако не разполагате с такъв, трябва да се съхраняват партидни записи, като се посочва кой е отговорен за почистването на устройствата.

Автоматичното почистване гарантира висококачествени, постоянно повтарящи се резултати и пълна проследимост. Това драстично намалява риска от зараза за потребителя.

Всички предмети трябва да са напълно сухи след почистване.

Cookies not accepted
01

Първа стъпка: Разглобяване

Ако е възможно, разглобете медицинското изделие според инструкциите на производителя.

02

Следваща стъпка

Следвайте инструкциите за употреба на съответния апарат за почистване или обработка.

03

Следваща стъпка

Заредете апарата за почистване или термодезинфектора според инструкциите за употреба.

04

Важно

За успешна дезинфекция е абсолютно необходимо да изсушите инструмента/ частите след почистване. За повеме информация, моля натиснете тук.

Step_03
Следваща стъпка в AIMS цикъла

Дезинфекция

W&H Най-добри практики:

 • По отношение на ефективността и безопасността винаги предпочитайте автоматичен метод на почистване.

 • Винаги носете РРЕ ръкавици устойчиви на късане и горещина.

 • Уверете се, че инструментите са съвместими (съгласно инструкциите на производителя) с избрания метод за почистване.

 • Идеалното почистване се измършва с помощта на валидирани процеси, напр. термодезинфектор (TWD).
  Ако не разполагате с такъв, трябва да се съхраняват партидни записи, като се посочва кой е отговорен за почистването на устройствата.

Важни факти

Почистването е най-важната стъпка в процеса на обработка. Научете тук за основните принципи и други факти.

Кръгът на Синър – Основният принцип на почистване

Независимо дали е направено автоматично или ръчно, за почистването се нуждаете от вода и от четири основни фактора, които влияят един на друг:

 1. Време (време на експозиция на трите други фактора)
 2. Препарат (обикновено е почистващ разтвор)
 3. Ръчна сила (премахване на видими замърсявания и третиране с препарат)
 4. Температура (влияе на действието на препарата)

Пропорциите на факторите могат да се променят, но накрая трябва да съставят пълен кръг. Повече за Кръгът на Синър: Историята на Кръгът на Синър

Правен съвет

Рефернтните стандарти за почистване са EN ISO 15883-1 и EN ISO 15883-5. „Едно медицинско изделие може да бъде определено като визуално чисто и без замърсявания и количествено измерено, както е посочено по-долу по определените нива на аналити.“ (откъс)

Изтеглете бели книги относно Почистване

Знанието е сила

Намерете повече научно обосновани подробности относно причината защо "за" почистване със следните бели книги.

Определение

[ˌDɪs.ɪnˈfek.ʃən] съществително
Дезинфекцията води до намаляване на броя на жизнеспособните микроорганизми в даден продукт или инструмент до ниво, което е посочено предварително. Това ниво съответства на предвиденото по-нататъшна употреба и работа продукта.

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept

Важни стъпки

Фазата на дезинфекция е от съществено значение за постоянно намаляване на бактериалното натоварване, както и на всички рискове от кръстосана инфекция, и за благоприятстване на последващата фаза на стерилизация.

Третирайте повърхността на наконечниците с кърпичка за дезинфекция. Накиснете инструментите (без наконечници) в съд за дезинфекция, като се уверите, че всички инструменти са напълно потопени и подредени така, че повърхностите им да са в пряк контакт с дезинфекциращия разтвор.

Cookies not accepted
01

Първа стъпка: Проверка

Уверете се, че почистването е извършено ефективно и медицинското изделие е напълно сухо отвън и отвътре. Всяка влага може да намали действието на дезинфектанта.

02

Следваща стъпка: Прочетете

Проверете инструкциите за употреба както на дезинфектанта, така и на инструмента, за да се уверите, че те са съвместими.
Вижте още: EN ISO 17664

03

Следваща стъпка: Избърсване

Избършете с дезинфектант. Уверете се, че цялата повърхност на инструмента/ устройството е покрита с дезинфектант. Моля, спазвайте времето за действие на дезинфектанта.

04

Започнете с проверка

Плъзнете надолу за следващата стъпка.

05

Важно

Моля, винаги спазвайте инструкциите за употреба на производителя по отношение на това дали процесите на химическа дезинфекция са съвместими с инструмента: EN ISO 17664.

06

Следваща стъпка: Проверете сухотата

Уверете се, че почистването е извършено ефективно и че медицинското изделие е напълно сухо отвътре и отвън. Всяка влага може да намали въздействието на дезинфектанта.

07

Следваща стъпка: Инструкции за употреба

Проверете инструкциите за използване на дезинфекционната вана, дезинфектанта и на инструмента, за да се уверите, че са съвместими.
Вижте също: EN ISO 17664

08

Следваща стъпка: Накисване

Следвайте инструкциите за употреба, за да сте сигурни, че кисненето се извършва, както е посочено. Инструментите и/или медицинските продукти трябва да бъдат напълно потопени в дезинфектанта.

09

Следваща стъпка: Изплакване

Изплакнете обилно на мивката, след това с деминерализирана вода. Качеството на използваната вода трябва да съответства на клиничните процедури, които трябва да се предприемат. Устройствата за деминерализиране на вода като Multidem осигуряват подходящо качество на водата.

10

Следваща стъпка: Сушене

Изсушете напълно, особено отвътре, като използвате компресиран въздух и кърпички за еднократна употреба.

11

Започнете с проверка

Плъзнете надолу за следващата стъпка.

Step_04
Следваща стъпка в AIMS цикъла

Проверка

W&H Най-добри практики:

 • Използвайте термодезинфектор с автоматична функция за сушене.
 • Винаги се уверявайте, че инструментите могат да бъдат обработвани в термодезинфектор съгласно инструкциите за употреба на производителя.
 • Винаги се уверявайте, че инструментите са заредени по правилния начин и че е избрана подходящата програма за измиване.

Единичен, повтаряем и валидиран процес, който заедно с дезинфекцията на инструментите осигурява висок стандарт на почистване. Това минимизира възможността от наранявания и кръстосани инфекции на потребителите.

Cookies not accepted
01

First step: Treatment area

Immediately after use instruments must be pre-cleaned to ensure that organic material will not dry on.

02

Next step: Transport

If pre-cleaning is not carried out in the treatment area, instruments shall be placed in a suitable covered puncture-proof container and shall kept moist to prevent drying of any liquid (blood, saliva).

03

Next Step: Reprocessing room

Dismantle the instruments according to the manufacturer’s instructions for use.

04

Next Step: Washing & disinfection

Follow the related instructions for use of the TWD as well as the instruments to ensure the procedure is carried out successfully. Please be aware that instruments might require special maintenance following the thermal washer disinfection process.

05

Start with Inspection

Scroll down to next step

Step_04
Следваща стъпка в AIMS цикъла

Проверка

W&H Най-добри практики:

 • Използвайте термодезинфектор с автоматична функция за сушене.
 • Винаги се уверявайте, че инструментите могат да бъдат обработвани в термодезинфектор съгласно инструкциите за употреба на производителя.
 • Винаги се уверявайте, че инструментите са заредени по правилния начин и че е избрана подходящата програма за измиване.

Важни факти

Целта на дезинфекцията е да се намалят болестотворните микроби по такъв начин, че всяка потенциална инфекция да може да бъде прекъсната и броят на микробите да се поддържа възможно най-нисък.

Химична дезинфекция

Химическите дезинфектанти съдържат активни вещества, които убиват микробите. Наред с други неща, този ефект се основава на способността на химическия дезинфектант да разрушава стената на микробната клетка или да инхибира определени метаболитни процеси на микробите, което води до клетъчна смърт.

Химически дезинфектанти за дентални практики

Денталните практики трябва да използват дезинфектанти, които имат подходящ спектър на действие (бактерии, гъбички, вируси). Съществуват специфични тестове, на които трябва да отговарят дезинфектантите, за да се потвърди дезинфекционната активност срещу специфични патогени (EN 1276 and EN 13704).

Имайте предвид, че дори даден продукт или активно вещество да са били тествани успешно за целия спектър от дезинфектанти, включително спороцидно действие, те не могат да се разглеждат като стерилни средства.

Правен съвет

Референтните стандарти за термодезинфекция са (EN ISO 15883-1 and EN ISO 15883-6. ). ‘Дезинфекцията води до намаляване на броя на жизнеспособните микроорганизми в даден продукт или инструмент до ниво, което е посочено предварително. Това ниво съответства на предвиденото по-нататъшна употреба и работа продукта.’ (откъс)

Свалете Бели книги относно Дезинфекция

Знанието е сила

Определение

[ɪnˈspekʃən] съществително име
Проверката е общият термин за ревизия, поддръжка и тестване на всички почистени и дезинфекцирани медицински изделия.

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept

Важни стъпки

Внимателната проверка, поддръжка и тестване на всички почистени и дезинфекцирани елементи доказва тяхната функционалност и гарантира дълъг експлоатационен живот. Освен това рискът от инфекция – както за вас, така и за вашите пациенти – е сведен до минимум благодарение на идентифицирането на повредени или замърсени предмети.

Проверете всички елементи

 • За всякакви видими замърсявания като кръв или зъбни цименти.
 • За всякакви останали капки течност, които могат да причинят корозия.
 • В случай на мокри предмети: подсушете незабавно, за да избегнете ново замърсяване.
 • За всички елементи, които не са напълно чисти: започнете от началото.

Проверката и поддръжката трябва да се извършват само в зоната за повторна обработка. Използвайте подходящо масло за смазване на интструменти с трансмисия.

Cookies not accepted
01

Първа стъпка: Проверка

Проверете всички предмети за видими замърсявания като кръв или зъбни цименти, както и за останали капки течност, които могат да причинят корозия. За всички елементи, които не са напълно чисти: започнете от начало. (Да, малко прилича на настолна игра).

02

Следваща стъпка: Подсушаване

Устройствата, които са все още влажни или мокри, трябва да се изсушат бързо с помощта на кърпа без власинки. Всички инструменти с кухини трябва да се изсушат бързо с помощта на компресиран въздух. Времето е от голямо значение, защото само бързото изсъхване помага да се предотврати всяко ново замърсяване.

03

Следваща стъпка: Сглобяване

Сглобете инструментите, за да сте сигурни, че всички части са там. Моля, винаги проверявайте дали отделните части имат съвпадащи серийни номера.

04

Следваща стъпка: Поддръжка

Поддържайте всички инструменти в съответствие с инструкциите на производителя. За вашите турбини, наконечници и куплунги е добре да извършвате цялостна, бърза и надеждна поддръжка на вътрешните части с помощта на апаратите Assistina.

За поддръжка на съединени инструменти, като например ножици, W&H препоръчва използването на F1 Service Oil.

05

Следваща стъпка: Съхранение или употреба

Проверете класификацията на Сполдинг, за да се уверите, че сте на прав път.

Стерилизируеми устройства
Нестерилизируеми устройства

За устройства и инструменти, които могат да се стерилизират, моля, погледнете следващата стъпка.

Step_05
Следваща стъпка в AIMS цикъла

Опаковане

W&H Най-добри практики:

Използвайте автоматизирано устройство за смазване на турбини, обратни наконечници и куплунги. Уверете се, че всички елементи са напълно чисти и сухи преди поддръжка.

 • За оптимална проверка на инструментите използвайте LED лупа.
 • Използвайте доказани процеси и автоматични устройства за смазване на инструментите след всяко почистване, за да осигурите по-дълъг експлоатационен живот.

Важни факти

Почистването, дезинфекцията, сушенето и функционирането на инструментите трябва да се проверява внимателно. Всички отлагания като варовик или органични вещества като кръв могат да нарушат стерилизацията и да причинят допълнителен риск от инфекция.

Инструменти и устройства, които са повредени или корозирали, също представляват риск от инфекция както за вас, така и за вашите пациенти.

Само сухият инструмент е добър инструмент

От изключително значение е всички инструменти да бъдат изсушени след почистване и дезинфекция. Влагата и топлината насърчават растежа и размножаването на микроорганизми. Така инструментите за незабавна употреба, които временно се съхраняват мокри, се замърсяват отново. Изсушаването също е задължително преди опаковане и стерилизация.

Опаковани и стерилизирани инструменти, които не са изсушени, могат да компрометират стерилизацията. Мокрите опаковки не са съвместими със стерилно съхранение.

Поддръжка на поддръжката

Животът на инструмента и способността на медицинското изделие да работи правилно се определят главно от механичното натоварване по време на употреба и химични влияния, дължащи се на обработка.

Следователно поддържането на продуктите след почистване, дезинфекция и сушене е съществена част от управлението на качеството и процеса на повторна обработка.

Моля, вижте съответните инструкции за употреба, за да осигурите адекватна поддръжка.

Особено наконечниците се нуждаят от редовно смазване.

Свалете Белите книги относно Проверка

Знанието е сила

Определение

[ˈpækɪʤɪŋ] съществително име
Подготовка и опаковане на инструменти преди стерилизация.

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept

Важни стъпки

Целта на опаковъчната система е да осигури дълготрайна и пълна стерилност на мястото на използване на артикулите. Опаковката трябва да се състои от микробна бариера и защитна опаковка.

Използвайте опаковъчна хартия, съчетаваща целулоза и синтетични влакна. Те са пропускливи на пара, въздух и химически изпарения и осигуряват ефективна бариера, когато опаковките се съхраняват в чисти и сухи условия.

Cookies not accepted
01

Първа стъпка: Проверка

Уверете се, че проверката е извършена ефективно, така че всички компоненти на инструмента да са сухи и да нямат замърсявания.

02

Следваща стъпка: Информация

Следвайте специфичните технически инструкции на вашия опаковъчен материал.

Когато се използват хартиени материали, трябва да се използва или плик, или да се опакова на колети.

03

Следваща стъпка: Избягвайте препълване

Уверете се, че стерилизационната опаковка е достатъчно голяма за инструментите за стерилизация. Готовата опаковка за стерилизация не трябва да е препълнена.

04

Следваща стъпка: Залепване

Запечатайте опаковката с топлоустойчива, маркируема самозалепваща лента.

05

Следваща стъпка: Етикиране

Следвайте инструкциите за употреба, предоставени от производителя на вашия стерилизатор по отношение на етикетирането. Ако се препоръчва етикетиране преди стерилизация, поставете на опаковката етикета, който вече сте подготвили. Не пишете върху опаковъчния материал. За пълна проследимост W&H препоръчва да се отбележи следната информация:

 • Име на продукта/съдържание на опаковката (ако не се вижда)
 • Отговорно лице
 • Срок на годност или дата на стерилизация
 • Всякакво поредно номериране за идентификация (в случай че е поискана идентификация)
06

Следваща стъпка: Стерилизация

Опакованите инструменти вече са готови за стерилизация.

07

Преминете към Стерилизация

Плъзнете надолу за следващата стъпка.

Следваща стъпка в AIMS цикъла

Стерилизация

W&H Най-добри практики:

 • Използвайте опаковъчна машина и стерилизиращи ролки, за да запазите дълготрайната стерилност на предметите.
 • Уверете се, че торбичките не са твърде малки (стегнати) или твърде големи.
 • Уверете се, че торбичките са с 3 пръста (или 30%) по-големи от инструментите, за да избегнете повреда или лошо изсушаване по време на стерилизация.

Касетите и контейнерите се състоят от съдове за многократна употреба, предназначени за стерилизация. Тези методи са подходящи за многократна употреба и оптимизиране на товара и съхранението.

Cookies not accepted
01

Първа стъпка: Проверка

Уверете се, че проверката е извършена ефективно, така че всички компоненти на инструмента да са сухи и да нямат замърсявания.

02

Следваща стъпка: Избягвайте препълване

Уверете се, че сте избрали правилния размер опаковка. Пликовете не трябва да са твърде малки (стегнати) или твърде големи, тъй като могат да се повредят или да не бъдат изсушени правилно. W&H препоръчва използването на пликове, които са с 3 пръста по-големи (или 30% по-големи) от инструментите.

03

Следваща стъпка: Залепване

Следвайте специфичните инструкции за употреба, запечатване и документиране..

04

Следваща стъпка: Стерилизация

Опакованите вече инструменти са готови са стерилизация.

05

Преминете към Стерилизация

Плъзнете надолу за следващата стъпка.

Следваща стъпка в AIMS цикъла

Стерилизация

W&H Най-добри практики:

 • Използвайте опаковъчна машина и стерилизиращи ролки, за да запазите дълготрайната стерилност на предметите.
 • Уверете се, че торбичките не са твърде малки (стегнати) или твърде големи.
 • Уверете се, че торбичките са с 3 пръста (или 30%) по-големи от инструментите, за да избегнете повреда или лошо изсушаване по време на стерилизация.

Важни факти

Само перфектно залепените опаковки ще запазят стерилността на съдържанието си. Етикетирането прави възможно свързването на инструментите с техния цикъл на стерилизация и досието на пациента.
Референтният стандарт за опаковане е EN ISO 11607.

Залепването е важно!

Опаковката с автоматично залепване гарантира дълготрайна стерилност и автоматизирана документация.

Когато инструментите се опаковат ръчно, моля, обърнете специално внимание на процеса на залепване. Само инструментите, които са напълно опаковани и правилно залепени гарантират стерилност след стерилизация.

Етикетирането осигурява проследимост

Етикетирането на опаковките е част от процедурата за проследяване. Това ще направи възможно свързването на инструментите с цикъла им на стерилизация и с досието на пациента. Етикетът трябва да идентифицира стерилизатора, вида и номера на цикъла на стерилизация, отговорното лице, датата на стерилизация и евентуално датата на изтичане на срока.

Свалете Белите книги относно Опаковане

Знанието е сила

Прочетете повече за опаковането, като изтеглите нашата бяла книга.

Определение

[sterəlaɪˈzeɪʃn] съществително име
Набор от методи и средства, използвани за елиминиране на всички живи микроорганизми под всякаква форма, включително и спори.

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept

Важни стъпки

Стерилизацията гарантира елиминирането на микробите, включително спорите, които причиняват инфекция. Всички инструменти трябва да бъдат стерилизирани, за да се гарантира, че са стерилни на мястото на употреба.

Референтните стандарти за парни стерилизатори са:
EN 13060 определя изискванията за производството на малки парни стерилизатори. Съгласно този стандарт стерилизаторите се разделят на 3 вида:

 • Клас B, предназначени за стерилизация на всички видове инструменти, като пурьозни, плътни и кухи инструменти, както опаковани, така и двойно опаковани.
 • Клас N стерилизатори предназначени за стерилизация на неопаковани плътни инструменти.
 • Клас S стерилизатори, предназначени за стерилизация на продукти, посочени от производителя.

EN 285 определя изискванията към производителя на големи парни стерилизатори
ANSI/AAMI ST55 това е северноамериканският стандарт за парна стерилизация. Съгласно този стандарт стерилизаторите се разделят на 2 вида: с гравитационно изместване и с динамично отстраняване на въздуха.

Cookies not accepted
01

Първа стъпка: Проверка

Уверете се, че на всички инструменти функционалността е проверена и всяка поддръжка е извършена правилно. Пликовете трябва да са с 3 пръста (или 30%) по-дълги и по-големи от инструмента (инструментите).

02

Важно

За да оптимизирате сушенето, поставете всички пликове с хартията нагоре или надолу, в съответствие с препоръките на производителя на стерилизатора. Всички стерилизатори на W&H изискват хартията да е нагоре.

03

Следваща стъпка: Избягвайте препълване

Следвайте IFU на стерилизатора относно метода на зареждане на тавата/камерата. Припокриването на пликовете може да попречи на сушенето. Не превишавайте максималния брой/маса инструменти, които могат да бъдат обработени от избрания цикъл.

04

Следваща стъпка: Информация

Изберете цикъл, проектиран и валидиран за типа инструменти, които ще се обработват.

05

Важно

Циклите клас B са съвместими с всички видове товари, които са с единични или двойни пликове.

06

Следваща стъпка: Проверете сухотата

След приключване на цикъла проверете целостта и сухотата на всяка опаковка. Страната на хартията трябва да е абсолютно суха. В противен случай инструментите не могат да бъдат определени като стерилни. Вместо това те трябва да бъдат разопаковани и върнати на стъпка 1- „Употребявани инструменти“.

07

Следваща стъпка: Връзка към досието на пациента

W&H предлага безопасна и практична система за свързване на инструменти и цикли на стерилизация към досиетата на пациентите - W&H Lisa Safe Label принтер.

Той се свързва директно с всички стерилизатори W&H, които позволяват отпечатване на етикети, само ако цикълът на стерилизация е завършен успешно.

08

Преминете към съхранение

Плъзнете надолу за следваща стъпка.

Step_07
Следваща стъпка в AIMS цикъла

Съхранение

W&H Най-добри практики:

 • Изберете цикли от тип B съгласно EN 13060 или стерилизатори за динамично отстраняване на въздуха съгласно ANSI/AAMI ST55.
 • Визуално проверете натоварването в края на цикъла на стерилизация, за да оцените целостта и изсъхването на опакованите инструменти. Моля, имайте предвид, че могат да се съхраняват само идеално изсушени и непокътнати опаковки.
 • Добавете опция за проследяване, за да свържете цикъла на стерилизация, товара и пациента, като предоставите осезаемо доказателство, че артикулите са били стерилизирани. Благодарение на EliTrace, разширената функция за проследяване, предлагана от Lisa, дори е възможно да се проследи до отделния инструмент и/или комплект без допълнителен софтуер или компютър.
 • Поставете всички опаковки с хартията нагоре или надолу според препоръките на производителя на стерилизатора, за да оптимизирате сушенето. Не застъпвайте пликовете и не превишавайте максималния брой/маса инструменти, които могат да бъдат обработени от избрания цикъл.
 • Интегрирайте система за пречистване на вода, за да удължите живота не само на вашия стерилизатор, но и на вашите инструменти.
 • Извършвайте периодични вакуум тестове Helix, Bowie & Dick и проверка на натоварванията в съответствие с вашите местни наредби.

Важни факти

Целта на непрекъснатото намаляване на микробите на всеки етап от процеса на преработка, до стерилни продукти за многократна употреба, е да се намали микробната популация до ниво на осигуряване на безопасността от 10-6, т.е. с други думи, за постигане на вероятност от 1 нестерилен елемент на милион.

Парна стерилизация

Разширената стерилизация с пара понастоящем е единственият препоръчителен метод за минимизиране на риска от предаване на приони чрез хирургически инструменти. Благодарение на принципа на термична денатурация, парната стерилизация е ефективна и срещу устойчиви на лекарства бактерии.

• Качеството на първо място, включително когато става въпрос за вода

Парните стерилизатори изискват използването на качествена деминерализирана вода. Това ще удължи живота не само на вашия стерилизатор, но и на вашите инструменти. Лошото качество на водата (твърдост, хлор) води до повреди, петна и корозия както на вашия стерилизатор, така и на вашите инструменти.

Свалете Бели книги относно Стерилизация

Знанието е сила

Намерете повече научно обоснована информация за силата на парната стерилизация и значението на качеството на водата със следните бели книги:

Определение

[ˈstɔ:rɪʤ] съществително име
Действието или методът за съхранение на стерилизирани и опаковани инструменти, както и дезинфекцирани неопаковани инструменти.

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept

Важни стъпки

Изборът на правилно място за съхранение гарантира поддържането на стерилни условия. Съхранявайте опакованите инструменти на сухо и без прах, така че да са готови и безопасни за употреба по всяко време.

Стерилните инструменти трябва да се съхраняват в суха среда без прах. Следването на концепцията „Първи влязъл – пръв излязъл“ улеснява редовните проверки: Съхранявайте прясно стерилизирани опаковани инструменти в задната част на рафтовете, така че опакованите инструменти отпред, които са били стерилизирани на по-ранна дата, да бъдат използвани следващи. Така че първият влизащ ще бъде и първият излязъл.

Cookies not accepted
01

Първа стъпка: Проверка

Уверете се, че опаковката на стерилизираните инструменти е суха. Ако има такива, които са мокри или влажни, те не се считат за стерилни и не са подходящи за съхранение. Вместо това те трябва да бъдат разопаковани и върнати на стъпка 1- „Употребявани инструменти“. Вижте също ‘Мокра и влажна опаковка след стерилизация’

02

Следваща стъпка: Етикиране

Инструментите, които все още не са, трябва да бъдат етикетирани сега, като документ, че процесът на стерилизация е изпълнен успешно.
Етикетът трябва да включва датата на стерилизация и името на лицето, което отговаря за процеса.

03

Следваща стъпка: Транспортиране

Уверете се, че стерилните инструменти се транспортират по начин, който няма да наруши техния статус. Транспортът трябва да се извършва бързо.

04

Следваща стъпка: Съхранение

Съхранявайте стерилизираните инструменти според вашата индивидуална система за съхранение.

05

Следваща стъпка: Регулярна проверка

Проверявайте състоянието на съхраняваните инструменти на равни интервали. Веднага щом има признаци на повреда, предметите вече не могат да се считат за стерилни.

06

Завършихте работния процес на AIMS

и вашите инструменти вече са готови за повторна употреба.

W&H Най-добри практики:

 • Уверете се, че стерилните инструменти се транспортират по начин, който няма да наруши техния статус. Транспортът трябва да се извършва бързо.
 • Придържайте се към техническите инструкции на производителя на вашата хартия за стерилизация и местните указания относно срока на годност.
 • Проверявайте състоянието на съхранените инструменти на редовни интервали. Веднага щом има признаци на повреда, инструментите вече не могат да се считат за стерилни.

Важни факти

Загубата на стерилност зависи основно от външните влияния, присъстващи по време на съхранение, манипулиране и транспортиране. Когато става въпрос за определяне на възможната продължителност на съхранение, самите условия на съхранение са от решаващо значение.

Идеални условия за безопасно съхранение на стерилизирани продукти

Стерилните инструменти трябва да се съхраняват в суха среда без прах.

 • Мястото за съхранение трябва да бъде чисто, редовно поддържано и отделено от нестерилизираните продукти.
 • Срокът на годност на стерилните продукти зависи от условията на съхранение и използваната опаковка.

Съхранение/транспортиране на дезинфекцирани инструменти и неопаковани стерилизирани инструменти

Дезинфекцираните и неопакованите стерилизирани инструменти за незабавна употреба трябва да се транспортират асептично.

 • Не ги поставяйте близо до стола, тъй като те могат да се замърсят от нестерилизирани инструменти.
 • Не ги поставяйте близо до мивки или места и предмети, които са влажни.
 • Уверете се, че не влизат в контакт с инструменти, които вече са били използвани.

Свалете Белите книги относно Съхранение

Знанието е сила

За оптимално потребителско изживяване, моля, презаредете страницата.