Съвременни решения за управление превенцията на инфекции

Употребявани иструменти

Вашата безопасност е на първо място: как да обработвате нови или употребявани инструменти

Научете повече

Почистване

Първа стъпка за успешна преработка

Научете повече

Дезинфекция

Значително намаляване на микробното замърсяване

Научете повече

Проверка

Внимателен поглед върху функционалността и ефективността

Научете повече

Опаковане

Само правилно опакованите инструменти могат да гарантират стерилност.

Научете повече

Стерилизация

Силата за намаляване на микробите до техния абсолютен минимум

Научете повече

Съхранение

Удължаване на стерилността при оптимални условия

Научете повече

Заобикаляща среда

Намаляване на риска от предаване на патогенни микроорганизми на здравните работници, пациентите и посетителите.

Научете повече

Определение

[juːst] прилагателно
Всички дентални изделия & инструменти, използвани по време на лечението, както и новозакупени такива, ако не са предварително стерилизирани от производителя.

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept

Важни стъпки

Фазата на предварителна дезинфекция на използваните инструменти е от решаващо значение за намаляване на заразяването с микроби и по този начин за свеждане до минимум на риска от кръстосано заразяване на персонала по време на транспортирането и почистването на инструментите.

Фазата на предварителна дезинфекция трябва да се извърши в лечебния кабинет.
Всички използвани и неизползвани инструменти трябва да се дезинфекцират веднага след лечението. По нататък те се пренасят в помещението за обработка в затворена кутия.
Трябва да се вземат предвид и местните разпоредби.

Cookies not accepted
01

Първа стъпка: Информация

Проверете местните разпоредби относно повторната обработка на дентални инструменти, както и съответните инструкции за употреба.

02

Следваща стъпка: Предварителна дезинфекция и почистване

Избършете цялата повърхност на инструментите с трансмисия или юнита с дезинфектант, за да отстраните всякакви остатъци и да предотвратите утаяването им по вътрешните части.

03

Следваща стъпка: Изплакване и накисване

Ако местните указания препоръчват извършване на предварително почистване директно в зоната на третиране:
почистете медицинското изделие веднага след всяко лечение, за да отмиете всякаква течност (напр. кръв, слюнка) и да предотвратите утаяването им по вътрешните части.

04

Следваща стъпка: Транспорт

Поставете всички предварително почистени и дезинфекцирани инструменти върху поднос или подходящ контейнер, устойчив на пробиване, за безопасно и бързо транспортиране до помещението за обработка.

05

Важно

Имайте предвид, че дезинфектантът, използван по време на предварителната обработка, е само за лична защита и не може да замени стъпката на дезинфекция след почистване.

Step_02
Следваща стъпка в AIMS цикъла

Почистване

W&H най-добри практики:

 • За ваша собствена безопасност се уверете, че носите защитно облекло, предпазни очила, маска за лице и ръкавици (ЛПС) по време на лечението и предварителната дезинфекция на използваните инструменти.
 • Изплакнете наконечниците с вода директно на денталния стол и почистете повърхността им с дезинфекцираща кърпичка.
 • Използвайте нова кърпичка за всеки наконечник.
 • Поддържайте инструментите влажни, за да предотвратите утаяване на органичен материал.
 • Изхвърлете всички материали за еднократна употреба.
 • Накиснете всички инструменти (в съответствие с инструкциите за употреба на производителя) в разтвор от дезинфектант/детергент.
 • Отделно накиснете борерите в специален дезинфекциращ/почистващ разтвор за необходимата специфична повторна обработка и за предотвратяване на щети.

Важни факти

Работата с използвани/замърсени инструменти крие висок риск от инфекция, така че носенето на лични предпазни средства е от изключителна важност. Научете повече за риска от кръстосано заразяване и веригата на инфекция.

Ефективната пренция на инфекциите е задължителна

Освен текущия риск от Sars-CoV2, има няколко други патогенни микроорганизми, които могат да имат голямо въздействие върху вашето здраве и здравето на вашите пациенти.

Следователно носенето на ЛПС и стриктното спазване на процеса на обработка е задължително.

Повече полезна информация относно предпазните мерки в денталната практика, вижте тук.

Начини на предаване

Общите механизми на предаване в здравните заведения, включително в денталната практика са:

Директно предаване: напр. директен контакт с кръв или телесна органична течност, инокулация в кожата или лигавицата, капчици и аерозоли
Непряко предаване: напр. мръсни ръце, инокулация от замърсени инструменти, спрейове или пръски от напр. дентални аерозоли, спринцовки и други носители на инфекции

За конкретна информация относно аерозолите, моля натиснете тук.

Готови, на старта, четете!

Винаги се позовавайте на инструкциите за употреба на производителя преди да започнете да обработвате вашите нови или използвани инструменти.

Изтегляне на Бели книги за Употребявани инструменти

Знанието е сила

Намерете повече научно обосновани подробности за рисковете и веригата на инфекциите със следните бели книги.

Определение

[ˈkliː.nɪŋ] глагол
Отстраняване на видими замърсявания, кръв, протеини, микроорганизми и други вещества от дентални медицински изделия или инструменти.

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept

Важни стъпки

Правилното и цялостно почистване е от съществено значение, за да се гарантира, че всички видими замърсявания са отстранени от инструментите. Това е изключително важно, за да не бъдат компрометирани следните фази – дезинфекция и стерилизация.

Ръчното почистване се извършва с помощта на почистващ разтвор и меки четки с различни размери.

Всички инструменти трябва да бъдат изплакнати и напълно изсушени след почистване. Четките трябва да се почистват и дезинфекцират/стерилизират поне веднъж дневно.

Cookies not accepted
01

Първа стъпка: Разглобяване

Ако е възможно, разглобете медицинското изделие според инструкциите на производителя.

02

Следваща стъпка: Изплакване

Изплакнете внимателно всеки инструмент под течаща вода (<36 °C / 96,8 °F, за да се избегне коагулация на протеините). Уверете се, че водата е достигнала до всички повърхности и вдлъбнатини като завъртите инструмента.

03

Следваща стъпка: Почистване

Почистете инструмента и отделните му части с подходящ почистващ препарат. След почистването изплакнете обилно.

04

Следваща стъпка: Сушене

Изсушете с въздух и/или ги подсушете на ръка с чиста кърпа за еднократна употреба, която не отделя власинки.

05

Важно

За успешна дезинфекция е важно инструментите и частите да се подсушават след почистване. За повече информация, моля натиснете тук.

Step_03
Следваща стъпка в AIMS цикъла

Дезинфекция

W&H най-добри практики:

 • По отношение на ефективността и безопасността винаги предпочитайте автоматичен метод на почистване.
 • Винаги носете лични предпазни средства и ръкавици, устойчиви на пробиване и топлина.
 • Уверете се, че инструментите са съвместими (съгласно инструкциите на производителя) с избрания метод на почистване.
 • Идеалното почистване се извършва с помощта на валидиран процес на почистване, напр. с термодезинфектор.
  Ако това не е възможно, трябва да се водят партидни записи, в които се посочва кой е бил отговорен за почистването на изделията.

Ултразвуковото почистване позволява цялостно и прецизно почистване дори на най-труднодостъпните части на медицинските изделия (напр. набраздявания, панти, дръжки). Наконечниците не трябва да се обработват повторно в ултразвукови вани.

Почистващият разтвор трябва да се сменя на редовни интервали, поне виднъж дневно и винаги, когато има видими биологични остатъци на дъното на резервоара. Всички инструменти трябва да бъдат изплакнати и напълно подсушени след почистване.

Cookies not accepted
01

Първа стъпка: Разглобяване

Разглобете медицинското изделие според инструкциите на производителя.

02

Следваща стъпка

Извършете ултразвуково почистване, като следвате инструкциите на производителя.

NB: Не забравяйте да сменяте редовно почистващия разтвор (поне веднъж дневно и винаги, когато на дъното на резервоара има видими биологични остатъци).

03

Следваща стъпка: Сушене

Изсушете с въздух и/или ги подсушете на ръка с чиста кърпа за еднократна употреба, която не отделя власинки.

04

Важно

За успешна дезинфекция е важно инструментите и частите да се подсушават след почистване. За повече информация, моля натиснете тук.

Step_03
Следваща стъпка в AIMS цикъла

Дезинфекция

W&H най-добри практики:

 • По отношение на ефективността и безопасността винаги предпочитайте автоматичен метод на почистване.

 • Винаги носете лични предпазни средства и ръкавици, устойчиви на пробиване и топлина.

 • Уверете се, че инструментите са съвместими (съгласно инструкциите на производителя) с избрания метод за почистване.

 • Идеалното почистване се извършва с помощта на валидиран процес, напр. с термодезинфектор.
  Ако това не е възможно, трябва да се водят партидни записи, в които се посочва кой е бил отговорен за почистването на изделията.

Автоматичното почистване гарантира високо качество, повторяемост, постоянни резултати и пълна проследимост. Намалява драстично риска от нараняване и последваща инфекция за оператора.

Всички инструменти се изплакват и подсушават автоматично след почистване.

Cookies not accepted
01

Първа стъпка: Разглобяване

Разглобете медицинското изделие според инструкциите на производителя.

02

Следваща стъпка

Следвайте инструкциите за употреба на съответния апарат за почистване или обработка.

03

Следваща стъпка

Заредете апарата за почистване или термодезинфектора според инструкциите за употреба.

04

Важно

За успешната дезинфекция е важно инструментите и частите да се подсушават след почистване. За повече информация, моля натиснете тук.

Step_03
Следваща стъпка в AIMS цикъла

Дезинфекция

W&H най-добри практики:

 • По отношение на ефективността и безопасността винаги предпочитайте автоматичен метод на почистване.

 • Винаги носете лични предпазни средства и ръкавици, устойчиви на пробиване и топлина.

 • Уверете се, че инструментите са съвместими (съгласно инструкциите на производителя) с избрания метод за почистване.

 • Идеалното почистване се извършва с помощта на валидиран процес, напр. с термодезинфектор.
  Ако това не е възможно, трябва да се водят партидни записи, в които се посочва кой е бил отговорен за почистването на изделията.

Важни факти

Почистването е най-важната стъпка от процеса на обработка. Научете тук за основните принципи и други факти.

Кръгът на Синър – Основният принцип на почистване

Независимо дали се извършва автоматично или ръчно, ефективното почистване се нуждае от вода - и от четири основни физически фактора, които си взаимодействат един с друг:

 1. Време (време на експозиция на другите три фактора).
 2. Химикал (обикновено почистващ разтвор).
 3. Механична сила (напр. търкане, за да се установи контакт с почистващия разтвор и да се отстранят видимите замърсявания).
 4. Температура (влияе, например, върху ефективността на почистващия разтвор).

Пропорциите на факторите могат да се променят, но накрая трябва да съставят пълен кръг. Повече за Кръгът на Синър: Историята на Кръгът на Синър

Правен съвет

Рефернтните стандарти за почистване са EN ISO 15883-1 и EN ISO 15883-5. „Дадено медицинско изделие се счита за чисто, ако с невъоръжено око и при нормални светлинни условия не се забелязват остатъци от замърсяване.“ (откъс)

Изтегляне на Бели книги за Почистване

Знанието е сила

Намерете повече научнообоснована информация за причините за почистването в следните бели книги.

Определение

[ˌDɪs.ɪnˈfek.ʃən] съществително
Дезинфекцията води до намаляване на броя на жизнеспособните патогенни микроорганизми върху даден продукт или инструмент до ниво, което е било предварително определено. Това ниво съответства на предвидената по-нататъшна употреба или използване на продукта.

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept

Важни стъпки

Фазата на дезинфекция е от съществено значение за постоянно намаляване на патогенното натоварване, както и на всички рискове от кръстосана инфекция, и за благоприятстване на последващата фаза на стерилизация.

Третирайте повърхността на наконечниците с кърпичка за дезинфекция. Накиснете инструментите (без наконечници) във вана за дезинфекция, като се уверите, че всички инструменти са напълно потопени и подредени така, че повърхностите им да са в пряк контакт с дезинфекциращия разтвор.

Cookies not accepted
01

Първа стъпка: Проверка

Уверете се, че почистването е извършено ефективно и медицинското изделие е напълно сухо отвън и отвътре. Всяка влага може да намали действието на дезинфектанта.

02

Следваща стъпка: Прочетете

Проверете инструкциите за употреба както на дезинфектанта, така и на инструмента, за да се уверите, че те са съвместими.
Вижте още: EN ISO 17664

03

Следваща стъпка: Избърсване

Избършете с дезинфектант. Уверете се, че цялата повърхност на инструмента/ апарата е покрита с дезинфектант. Моля, спазвайте времето за действие на дезинфектанта.

04

Започнете с проверка

Плъзнете надолу за следващата стъпка.

05

Важно

Моля, винаги спазвайте инструкциите за употреба на производителя по отношение на това дали процесите на химическа дезинфекция са съвместими с инструмента: EN ISO 17664.

06

Следваща стъпка: Проверка за сухота

Уверете се, че почистването е извършено ефективно и че медицинското изделие е напълно сухо отвътре и отвън. Всяка влага може да намали въздействието на дезинфектанта.

07

Следваща стъпка: Инструкции за употреба

Проверете съответните инструкции за употреба на дезинфектанта и на инструмента/апарата, за да се уверите, че са съвместими.
Вижте също: EN ISO 17664

08

Следваща стъпка: Накисване

Следвайте инструкциите за употреба, за да сте сигурни, че накисването се извършва, както е посочено. Инструментите и/или медицинските продукти трябва да бъдат напълно потопени в дезинфектанта.

09

Следваща стъпка: Изплакване

Изплакнете обилно с чешмяна, последвана от деминерализирана вода. Качеството на използваната вода трябва да съответства на клиничните процедури, които ще се предприемат. Устройствата за деминерализиране на вода като Multidem осигуряват подходящо качество на водата.

10

Следваща стъпка: Сушене

Отстранете напълно всички остатъци от вода, особено във вътрешността на осветителните тела (панти, тръбички), като използвате филтриран сгъстен въздух при умерено налягане и нетъкани кърпички за еднократна употреба.

11

Започнете с проверка

Плъзнете надолу за следващата стъпка.

Step_04
Следваща стъпка в AIMS цикъла

Проверка

W&H най-добри практики:

 • Използвайте термодезинфектор с автоматична фаза на сушене.
 • Винаги се уверявайте, че инструментите могат да бъдат обработвани в термодезинфектор съгласно инструкциите за употреба на производителя.
 • Винаги се уверявайте, че инструментите са заредени по правилния начин и че е избрана подходящата програма за измиване.

Един повтарящ се и валидиран процес, който в комбинация с дезинфекцията на инструментите осигурява висок стандарт на почистване. Това свежда до минимум възможността за наранявания и последващи инфекции за операторите.

Cookies not accepted
01

Първа стъпка: Лечебен кабинет

Веднага след употреба трябва да се извърши предварително почистване на инструментите, за да се гарантира, че органичните материали няма да засъхнат върху тях.

02

Следваща стъпка: Транспортиране

Ако предварителното почистване не се извършва в лечебния кабинет, инструментите се поставят в подходящ покрит контейнер, устойчив на пробиване, и се поддържат влажни, за да се предотврати засъхването на течности (кръв, слюнка).

03

Следваща стъпка: Стерилизационна стая

Разглобете инструментите в съответствие с инструкциите за употреба на производителя.

04

Следваща стъпка: Измиване & дезинфекция

Следвайте съответните инструкции за употреба на термодезинфектора, както и на инструментите, за да гарантирате успешното провеждане на процедурата. Моля, имайте предвид, че инструментите може да се нуждаят от специална поддръжка след процеса на обработка в термодезинфектор.

05

Започнете с проверка

Плъзнете надолу за следващата стъпка.

Step_04
Следваща стъпка в AIMS цикъла

Проверка

W&H най-добри практики:

 • Използвайте термодезинфектор с автоматична фаза на сушене.
 • Винаги се уверявайте, че инструментите могат да бъдат обработвани в термодезинфектор съгласно инструкциите за употреба на производителя.
 • Винаги се уверявайте, че инструментите са заредени по правилния начин и е избрана подходящата програма за измиване.

Важни факти

Целта на дезинфекцията е да се намалят болестотворните микроорганизми по такъв начин, че да се прекъсне всяка потенциална инфекциозна верига и броят на микроорганизмите да се поддържа възможно най-нисък.

Химична дезинфекция

Химическите дезинфектанти съдържат активни вещества, които убиват и/или инактивират микробите. Наред с други неща, този ефект се основава на способността на химическия дезинфектант да разрушава клетъчната стена на микробите или да инхибира специфични метаболитни процеси, което води до клетъчна смърт.

Химически дезинфектанти за дентални практики

Денталните практики трябва да използват дезинфектанти с възможно най-широк патогенен спектър (бактерии, гъбички, вируси). Използват се специфични тестове, за да се провери дали даден дезинфектант е ефективен срещу определени патогени (EN 1276 и EN 13704).

Моля, обърнете внимание, че продуктите или активните съставки, ако са били успешно тествани за пълния спектър на дезинфекциращо и спороцидно действие, не се считат за стерилизиращи.

Правен съвет

Референтните стандарти за термодезинфекция са (EN ISO 15883-1 и EN ISO 15883-6. ). "Дезинфекцията води до намаляване на броя на жизнеспособните патогенни микроорганизми върху даден продукт или инструмент до ниво, което е посочено предварително. Това ниво съответства на предвиденото по-нататъшна употреба и работа продукта." (откъс)

Изтегляне на Бели книги за Дезинфекция

Знанието е сила

Определение

[ɪnˈspekʃən] съществително име
Проверката е общ термин за преглед, поддръжка и тестване на всички почистени и дезинфекцирани дентални изделия.

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept

Важни стъпки

Внимателната проверка, поддръжка и тестване на всички почистени и дезинфекцирани елементи доказва тяхната функционалност и гарантира дълъг експлоатационен живот. Освен това рискът от инфекция – както за вас, така и за вашите пациенти – е сведен до минимум благодарение на идентифицирането на повредени или замърсени предмети.

Проверете всички предмети:

 • За всякакви видими замърсявания като кръв или остатъци от цимент.
 • За останали капки течност, които могат да причинят корозия.
 • В случай на мокри предмети: подсушете незабавно, за да избегнете ново замърсяване.
 • За всички инструменти, които не са напълно чисти: считат се за "употребявани" и трябва да се обработят повторно.

Проверката и поддръжката трябва да се извършват само в стерилизационната стая. Използвайте подходящо масло за смазване на инструменти с трансмисия.

Cookies not accepted
01

Първа стъпка: Проверка

Проверете всички предмети за видими замърсявания като кръв или цимент, както и за останали капки течност, които могат да причинят корозия. За всички предмети, които не са напълно чисти: трябва да се обработят повторно. (Да, малко прилича на настолна игра).

02

Следваща стъпка: Бързо сушене

Устройствата, които са все още влажни или мокри, трябва да се изсушат бързо с помощта на кърпа без власинки. Всички инструменти с кухини трябва да се изсушат бързо с помощта на компресиран въздух. Времето е от голямо значение, защото само бързото изсушаване помага да се предотврати ново замърсяване.

03

Следваща стъпка: Сглобяване

Сглобете отново многокомпонентните инструменти, за да се уверите, че всички части са налични. Винаги проверявайте дали серийните номера на отделните части съвпадат.

04

Следваща стъпка: Поддръжка

Поддържайте всички инструменти в съответствие с инструкциите на производителя. За цялостна, бърза и надеждна поддръжка на вътрешните части на турбини, наконечници и куплунги използвайте апаратите за автоматично смазване Assistina.

За поддръжка на съединени инструменти, като например ножици, W&H препоръчва използването на F1 Масло за смазване.

05

Следваща стъпка: Съхранение или употреба

Използвайте Класификацията на Сполдинг като ръководство за правилно провеждане на процедурата.

Стерилизируеми устройства
Нестерилизируеми устройства

За устройства и инструменти, които подлежат на стерилизация, моля, погледнете следващата стъпка.

Step_05
Следваща стъпка в AIMS цикъла

Опаковане

W&H най-добри практики:

Използвайте апарати за автоматично смазване на турбини, обратни наконечници и куплунги. Уверете се, че всички елементи са напълно чисти и сухи преди поддръжка.

 • Използвайте увеличителни лупи с LED светлина за оптимална проверка.
 • Използвайте доказани процеси и автоматични устройства за смазване на инструменти след всяко почистване, за да осигурите по-дълъг експлоатационен живот.

Важни факти

Почистването, дезинфекцията, сушенето и функционирането на инструментите трябва да се проверяват внимателно. Всички отлагания като варовик или органични вещества като кръв и протеини могат да нарушат стерилизацията и да причинят допълнителен риск от инфекция.

Инструменти и устройства, които са повредени или корозирали, също представляват риск от инфекция както за вас, така и за вашите пациенти.

Само сухият инструмент е добър инструмент

От изключителна важност е всички инструменти да бъдат изсушени след почистване и дезинфекция. Влагата и топлината насърчават растежа и размножаването на микроорганизми. Така инструментите за незабавна употреба, които временно се съхраняват мокри, се замърсяват отново. Изсушаването също е задължително преди опаковане и стерилизация.

Опаковани и стерилизирани инструменти, които не са изсушени, могат да компрометират стерилизацията. Мокрите опаковки не са съвместими със стерилното съхранение.

Не забравяйте поддръжката

Животът на продуктите и способността на медицинското изделие да функционира правилно се определят главно от механичното натоварване по време на употреба и химични влияния, дължащи се на обработка.

Ето защо поддръжката на продуктите след почистване, дезинфекция и сушене е съществена част от управлението на качеството и процеса на повторна обработка.

Моля, вижте съответните инструкции за употреба, за да осигурите адекватна поддръжка.

Особено наконечниците се нуждаят от редовно смазване.

Изтегляне на Бели книги за Проверка

Знанието е сила

Определение

[ˈpækɪʤɪŋ] съществително име
Подготовка и опаковане на инструменти преди стерилизация.

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept

Важни стъпки

Целта на опаковъчната система е да осигури дълготрайна и пълна стерилност до момента на употреба на изделията. Опаковката трябва да се състои от микробна бариера и защитна опаковка.

Използвайте избелена крепирана хартия или опаковки, съчетаващи целулозни и синтетични влакна. Те са пропускливи на пара, въздух и химически изпарения и осигуряват ефективна бариера, когато опаковките се съхраняват в чисти и сухи условия.

Cookies not accepted
01

Първа стъпка: Проверка

Уверете се, че проверката е извършена ефективно, така че всички компоненти на инструмента да са сухи и да нямат замърсявания и/или повреди.

02

Следваща стъпка: Информация

Следвайте специфичните технически инструкции на опаковъчния материал.

Когато се използват хартиени материали трябва да се сгъват в пликове или пакети.

03

Следваща стъпка: Избягвайте напрежение

Уверете се, че стерилизационната опаковка е достатъчно голяма, за да побере предметите за стерилизация. Пълната стерилизационна опаковка не трябва да е под напрежение.

04

Следваща стъпка: Залепване

Запечатайте опаковката с устойчива на топлина, маркируема самозалепваща лента.

05

Следваща стъпка: Етикиране

Следвайте инструкциите за употреба, предоставени от производителя на вашия стерилизатор по отношение на етикетирането. Ако се препоръчва етикетиране преди стерилизация, поставете на опаковката етикета, който вече сте подготвили. Не пишете върху опаковъчния материал. За пълна проследимост W&H препоръчва да се отбележи следната информация:

 • Име на продукта/съдържание на опаковката (ако не се вижда)
 • Отговорно лице
 • Срок на годност или дата на стерилизация
 • Всякакво поредно номериране за идентификация (в случай че е поискана идентификация)
06

Следваща стъпка: Стерилизация

Опакованите инструменти вече са готови за стерилизация.

07

Преминете към Стерилизация

Плъзнете надолу за следващата стъпка.

Следваща стъпка в AIMS цикъла

Стерилизация

W&H най-добри практики:

 • Използвайте опаковъчна машина и ролки за стерилизация, за да осигурите дългосрочната стерилност на изделията.
 • Уверете се, че пликовете не са твърде малки (стегнати) или твърде големи.
 • Уверете се, че пликовете са с 3 пръста (или 30%) по-големи от инструментите, за да избегнете повреда или лошо изсушаване по време на стерилизация.

Касетите и контейнерите се състоят от съдове за многократна употреба, предназначени за стерилизация. Тези методи са подходящи за многократна употреба и оптимизиране на товара и съхранението.

Cookies not accepted
01

Първа стъпка: Проверка

Уверете се, че проверката е извършена ефективно, така че всички компоненти на инструмента да са сухи и да нямат замърсявания.

02

Следваща стъпка: Избягвайте препълване

Уверете се, че сте избрали правилния размер опаковка. Пликовете не трябва да са твърде малки (стегнати) или твърде големи, тъй като могат да се повредят или да не бъдат изсушени правилно. W&H препоръчва използването на пликове, които са с 3 пръста по-големи (или 30% по-големи) от инструментите.

03

Следваща стъпка: Залепване

Следвайте специфичните инструкции за употреба, запечатване и документиране..

04

Следваща стъпка: Стерилизация

Опакованите вече инструменти са готови са стерилизация.

05

Преминете към Стерилизация

Плъзнете надолу за следващата стъпка.

Следваща стъпка в AIMS цикъла

Стерилизация

W&H най-добри практики:

 • Използвайте опаковъчна машина и ролки за стерилизация, за да осигурите дългосрочната стерилност на изделията.
 • Уверете се, че пликовете не са твърде малки (стегнати) или твърде големи.
 • Уверете се, че пликовете са с 3 пръста (или 30%) по-големи от инструментите, за да избегнете повреда или лошо изсушаване по време на стерилизация.

Важни факти

Само перфектно залепените опаковки ще запазят стерилността на съдържанието си. Етикетирането прави възможно свързването на инструментите с техния цикъл на стерилизация и досието на пациента.
Референтният стандарт за опаковане е EN ISO 11607.

Залепването е важно!

Опаковката с автоматично залепване гарантира дълготрайна стерилност и автоматизирана документация.

Когато инструментите се опаковат ръчно, моля, обърнете специално внимание на процеса на залепване. Само инструментите, които са напълно опаковани и правилно залепени гарантират стерилност след стерилизация.

Етикетирането осигурява проследимост

Етикетирането на опаковките е част от процедурата за проследяване. Това ще направи възможно свързването на инструментите с цикъла им на стерилизация и с досието на пациента. Етикетът трябва да идентифицира стерилизатора, вида и номера на цикъла на стерилизация, отговорното лице, датата на стерилизация и евентуално датата на изтичане на срока.

Изтегляне на Бели книги за Опаковане

Знанието е сила

Прочетете повече за опаковането, като изтеглите нашата бяла книга.

Определение

[sterəlaɪˈzeɪʃn] съществително име
Набор от методи и средства, използвани за елиминиране на всички живи микроорганизми под всякаква форма, включително и спори.

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept

Важни стъпки

Стерилизацията гарантира елиминирането на микробите, включително спорите, които причиняват инфекция. Всички инструменти трябва да бъдат стерилизирани, за да се гарантира, че са стерилни на мястото на употреба.

Референтните стандарти за парни стерилизатори са:
EN 13060 определя изискванията за производството на малки парни стерилизатори. Съгласно този стандарт стерилизаторите се разделят на 3 вида:

 • Клас B, предназначени за стерилизация на всички видове инструменти, като пурьозни, плътни и кухи инструменти, както опаковани, така и двойно опаковани.
 • Клас N стерилизатори предназначени за стерилизация на неопаковани плътни инструменти.
 • Клас S стерилизатори, предназначени за стерилизация на продукти, посочени от производителя.

EN 285 определя изискванията към производителя на големи парни стерилизатори
ANSI/AAMI ST55 това е северноамериканският стандарт за парна стерилизация. Съгласно този стандарт стерилизаторите се разделят на 2 вида: с гравитационно изместване и с динамично отстраняване на въздуха.

Cookies not accepted
01

Първа стъпка: Проверка

Уверете се, че на всички инструменти функционалността е проверена и всяка поддръжка е извършена правилно. Пликовете трябва да са с 3 пръста (или 30%) по-дълги и по-големи от инструмента (инструментите).

02

Важно

За да оптимизирате сушенето, поставете всички пликове с хартията нагоре или надолу, в съответствие с препоръките на производителя на стерилизатора. Всички стерилизатори на W&H изискват хартията да е нагоре.

03

Следваща стъпка: Избягвайте препълване

Следвайте IFU на стерилизатора относно метода на зареждане на тавата/камерата. Припокриването на пликовете може да попречи на сушенето. Не превишавайте максималния брой/маса инструменти, които могат да бъдат обработени от избрания цикъл.

04

Следваща стъпка: Информация

Изберете цикъл, проектиран и валидиран за типа инструменти, които ще се обработват.

05

Важно

Циклите клас B са съвместими с всички видове товари, които са с единични или двойни пликове.

06

Следваща стъпка: Проверете сухотата

След приключване на цикъла проверете целостта и сухотата на всяка опаковка. Страната на хартията трябва да е абсолютно суха. В противен случай инструментите не могат да бъдат определени като стерилни. Вместо това те трябва да бъдат разопаковани и върнати на стъпка 1- „Употребявани инструменти“.

07

Следваща стъпка: Връзка към досието на пациента

W&H предлага безопасна и практична система за свързване на инструменти и цикли на стерилизация към досиетата на пациентите - W&H Lisa Safe Label принтер.

Той се свързва директно с всички стерилизатори W&H, които позволяват отпечатване на етикети, само ако цикълът на стерилизация е завършен успешно.

08

Преминете към съхранение

Плъзнете надолу за следваща стъпка.

Step_07
Следваща стъпка в AIMS цикъла

Съхранение

W&H Най-добри практики:

 • Изберете цикли от тип B съгласно EN 13060 или стерилизатори за динамично отстраняване на въздуха съгласно ANSI/AAMI ST55.
 • Визуално проверете натоварването в края на цикъла на стерилизация, за да оцените целостта и изсъхването на опакованите инструменти. Моля, имайте предвид, че могат да се съхраняват само идеално изсушени и непокътнати опаковки.
 • Добавете опция за проследяване, за да свържете цикъла на стерилизация, товара и пациента, като предоставите осезаемо доказателство, че артикулите са били стерилизирани. Благодарение на EliTrace, разширената функция за проследяване, предлагана от Lisa, дори е възможно да се проследи до отделния инструмент и/или комплект без допълнителен софтуер или компютър.
 • Поставете всички опаковки с хартията нагоре или надолу според препоръките на производителя на стерилизатора, за да оптимизирате сушенето. Не застъпвайте пликовете и не превишавайте максималния брой/маса инструменти, които могат да бъдат обработени от избрания цикъл.
 • Интегрирайте система за пречистване на вода, за да удължите живота не само на вашия стерилизатор, но и на вашите инструменти.
 • Извършвайте периодични вакуум тестове Helix, Bowie & Dick и проверка на натоварванията в съответствие с вашите местни наредби.

Важни факти

Целта на непрекъснатото намаляване на микробите на всеки етап от процеса на преработка, до стерилни продукти за многократна употреба, е да се намали микробната популация до ниво на осигуряване на безопасността от 10-6, т.е. с други думи, за постигане на вероятност от 1 нестерилен елемент на милион.

Парна стерилизация

Разширената стерилизация с пара понастоящем е единственият препоръчителен метод за минимизиране на риска от предаване на приони чрез хирургически инструменти. Благодарение на принципа на термична денатурация, парната стерилизация е ефективна и срещу устойчиви на лекарства бактерии.

• Качеството на първо място, включително когато става въпрос за вода

Парните стерилизатори изискват използването на качествена деминерализирана вода. Това ще удължи живота не само на вашия стерилизатор, но и на вашите инструменти. Лошото качество на водата (твърдост, хлор) води до повреди, петна и корозия както на вашия стерилизатор, така и на вашите инструменти.

Свалете Бели книги относно Стерилизация

Знанието е сила

Намерете повече научно обоснована информация за силата на парната стерилизация и значението на качеството на водата със следните бели книги:

Определение

[ˈstɔ:rɪʤ] съществително име
Действието или методът за съхранение на стерилизирани и опаковани инструменти, както и дезинфекцирани неопаковани инструменти.

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept

Важни стъпки

Изборът на правилно място за съхранение гарантира поддържането на стерилни условия. Съхранявайте опакованите инструменти на сухо и без прах, така че да са готови и безопасни за употреба по всяко време.

Стерилните инструменти трябва да се съхраняват в суха среда без прах. Следването на концепцията „Първи влязъл – пръв излязъл“ улеснява редовните проверки: Съхранявайте прясно стерилизирани опаковани инструменти в задната част на рафтовете, така че опакованите инструменти отпред, които са били стерилизирани на по-ранна дата, да бъдат използвани следващи. Така че първият влизащ ще бъде и първият излязъл.

Cookies not accepted
01

Първа стъпка: Проверка

Уверете се, че опаковката на стерилизираните инструменти е суха. Ако има такива, които са мокри или влажни, те не се считат за стерилни и не са подходящи за съхранение. Вместо това те трябва да бъдат разопаковани и върнати на стъпка 1- „Употребявани инструменти“. Вижте също ‘Мокра и влажна опаковка след стерилизация’

02

Следваща стъпка: Етикиране

Инструментите, които все още не са, трябва да бъдат етикетирани сега, като документ, че процесът на стерилизация е изпълнен успешно.
Етикетът трябва да включва датата на стерилизация и името на лицето, което отговаря за процеса.

03

Следваща стъпка: Транспортиране

Уверете се, че стерилните инструменти се транспортират по начин, който няма да наруши техния статус. Транспортът трябва да се извършва бързо.

04

Следваща стъпка: Съхранение

Съхранявайте стерилизираните инструменти според вашата индивидуална система за съхранение.

05

Следваща стъпка: Регулярна проверка

Проверявайте състоянието на съхраняваните инструменти на равни интервали. Веднага щом има признаци на повреда, предметите вече не могат да се считат за стерилни.

06

Завършихте работния процес на AIMS

и вашите инструменти вече са готови за повторна употреба.

Следваща стъпка в AIMS цикъла

Заобикаляща среда

W&H Най-добри практики:

 • Уверете се, че стерилните инструменти се транспортират по начин, който няма да наруши техния статус. Транспортът трябва да се извършва бързо.
 • Придържайте се към техническите инструкции на производителя на вашата хартия за стерилизация и местните указания относно срока на годност.
 • Проверявайте състоянието на съхранените инструменти на редовни интервали. Веднага щом има признаци на повреда, инструментите вече не могат да се считат за стерилни.

Важни факти

Загубата на стерилност зависи основно от външните влияния, присъстващи по време на съхранение, манипулиране и транспортиране. Когато става въпрос за определяне на възможната продължителност на съхранение, самите условия на съхранение са от решаващо значение.

Идеални условия за безопасно съхранение на стерилизирани продукти

Стерилните инструменти трябва да се съхраняват в суха среда без прах.

 • Мястото за съхранение трябва да бъде чисто, редовно поддържано и отделено от нестерилизираните продукти.
 • Срокът на годност на стерилните продукти зависи от условията на съхранение и използваната опаковка.

Съхранение/транспортиране на дезинфекцирани инструменти и неопаковани стерилизирани инструменти

Дезинфекцираните и неопакованите стерилизирани инструменти за незабавна употреба трябва да се транспортират асептично.

 • Не ги поставяйте близо до стола, тъй като те могат да се замърсят от нестерилизирани инструменти.
 • Не ги поставяйте близо до мивки или места и предмети, които са влажни.
 • Уверете се, че не влизат в контакт с инструменти, които вече са били използвани.

Свалете Белите книги относно Съхранение

Знанието е сила

Превенция на инфекциите в заобикалящата среда

Съвкупност от техники, процедури и най-добри практики, които, когато се прилагат последователно в контекста на здравеопазването, имат за цел да предотвратят или значително да намалят риска от предаване на патогенни микроорганизми на здравните работници, пациентите и посетителите.

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept

Важни стъпки

Хигиената и поддръжката на помещенията, в които се извършва денталната дейност са съществени предпоставки, за да се гарантира, че всички ежедневни дейности се извършват при пълна безопасност. Тези стъпки ви позволяват да гарантирате здравето и безопасността както на пациентите, така и на персонала на денталната практика.

Лечебният кабинет трябва да се дезинфекцира след всеки пациент; всички останали помещения в практиката трябва да се почистват и дезинфекцират поне веднъж дневно.

След всяко лечение съберете всички използвани инструменти, като наконечници, огледала, скалери, кюрети, сонди, аспирационни канюли и др., и ги занесете в стерилизационната стая. Отстранете всички защити като фолио и други подобни от денталния стол и ги изхвърлете в съответния контейнер, предназначен за опасни отпадъци.

Почистете и дезинфекцирайте всички повърхности в радиус от два метра от денталния стол. Използвайте отделна влажна или навлажнена кърпа за всяка повърхност.

Винаги използвайте двуфункционален продукт за почистване и дезинфекция, с пълен спектър на ефикасност срещу патогени (вируси, бактерии, микобактерии, гъбички, дрожди и плесени) и с възможно най-кратко време на експозиция. Винаги използвайте средство за почистване и дезинфекция, което е съвместимо както с чувствителни, така и с устойчиви повърхности.

Cookies not accepted
01

Изхвърляне на опасни отпадъци

Отстранете всички защити като фолио и други подобни от денталния юнит и ги изхвърлете в съответния контейнер, предназначен за опасни отпадъци.

02

Хирургична лампа

Първо третирайте хирургичната лампа и след това стойката.

03

Дентален стол

Обработете цялата повърхност на денталния стол с равномерно движение, като започнете от облегалката за глава до подложката за крака.

04

Зона на лекаря

Обеззаразете външната повърхност на наконечниците на денталния юнит. Третирайте първия наконечник и свързания с него захранващ шлаух (както и всички контактни с тях повърхности) с почистващ препарат и дезинфекцираща кърпичка. След това го отстранете от шлауха и го поставете незабавно в специална тавичка. Повторете тази процедура за всички наконечници, като се уверите, че използвате нова кърпичка за всеки от тях. Третирайте интегрираните гнезда на денталния юнит или свързаните държачи на инструментите и помощната повърхност към тях, като използвате чиста кърпа за всяка зона.

С помощта на кърпа почистете педала (реостата) и свързания свързващ кабел към денталния стол, ако има такъв (освен ако не е безжична версия). Почистете стола на лекаря, подлакътника, лоста за регулиране и подвижната стойка.

05

Зона на асистента

Третирайте управлението на аспирацията по подобен начин като денталия юнит, като почиствате и дезинфекцирате външно аспирационните шлаухи и контролния панел, използвани от асистента. Винаги почиствайте плювалника, крана и помощната повърхност за чаша с препарат за почистване и дезинфекциращи кърпички. Почистете стола, използван от асистента, подлакътника, лоста за регулиране и подвижната стойка.

06

Допълнителни аксесоари

Почистете и дезинфекцирайте монитора за рентгеновия дисплей, рефлектора и всички аксесоари, които са част от денталния стол.

07

Зона за пациента

Отстранете всички материали, които трябва да бъдат изхвърлени от помощните повърхности в помещението за лечение и обработете всички повърхности, рафтове, шкафове, врати и дръжки с почистващ препарат и дезинфекциращи кърпички. Почистете мивката и крана. Отстранете всички защитни фолиа от интраоралния рентген и продължете с почистването и дезинфекцията, като използвате кърпички, подходящи за третиране на деликатни повърхности. Винаги почиствайте вътрешните и външните дръжки на вратите с почистващ препарат и дезинфекциращи кърпички.

W&H най-добри практики:

 • Винаги използвайте двуфункционални кърпички за почистване и дезинфекция.
 • Използвайте само продукти, които осигуряват високоефективна дезинфекция (напълно вируцидни срещу вируси с обвивка и без обвивка, както и микобактерицидни) с възможно най-широк патогенен спектър (вируси, бактерии, дрожди, гъбички и плесени) и възможно най-кратко време на експозиция.
 • Уверете се, че използваният дезинфектант е съвместим както с чувствителни, така и с устойчиви повърхности.
 • Винаги спазвайте времето на експозиция, указано от производителя на дезинфектанта.
 • За да избегнете намаляване на ефективността на продукта, използвайте само едната страна на кърпичката, като се уверите, че тя е добре разпределена и е в пълен контакт с третираната повърхност.
 • Не сгъвайте кърпичката, когато се използва.
 • Използвайте нова кърпичка всеки път, когато ще третирате нов участък или използвайте повече кърпички за големи повърхности.
 • Не прекалявате с употребата на кърпичката, тъй като нейната почистваща и дезинфекцираща ефективност вече няма да бъде гарантирана.
 • Кърпичка с размери 13 см на 18 см може да се използва ефективно за площ от приблизително 50 квадратни сантиметра.
 • Ако използвате спрей за почистване и дезинфекция вместо кърпички, уверете се, че той има същите характеристики и действие като горепосочените.
 • Никога не пръскайте продукта директно върху обработваната повърхност, а върху нетъкан текстил или подобен материал за еднократна употреба от разстояние 8-10 cm.
 • Уверете се, че използвате правилна техника за разпределение на продукта за почистване и дезинфекция; изберете посока на нанасяне (от ляво надясно или от горе надолу) и след това прекарайте кърпичката с осцилиращо движение по избраната посока на приложение. По този начин се избягва рискът от вторично замърсяване чрез повторна обработка на една и съща зона два пъти.
 • Ако използвате концентрат, винаги избирайте продукт с по-нисък процент на разреждане.

Всички помещения в денталната практика като например стерилизационната стая, рецепцията, чакалнята, тоалетните, съблекалнята, общите помещения за служителите, медицинските кабинети и т.н. трябва да се почистват и дезинфекцират, тъй като са потенциално изложени на висок риск да бъдат носители на кръстосана инфекция за целия персонал на практиката и пациентите. Трябва да се вземат предвид всички основни повърхности, включително подове, врати, дръжки, прозорци, масички за кафе, закачалки за дрехи, столове, бюра и др.

Извършвайте процедурата по почистване и дезинфекция в края на работния ден и винаги, когато се появи видимо замърсяване, за да възстановите незабавно безопасните условия на средата за пациентите и персонала.

Cookies not accepted
01

В стерилизационната стая почистете всички помощни повърхности, като премахнете всички използвани материали, защити и аксесоари, които не са предназначени за повторна употреба, като игли, аспирационни канюли, марли и др.

02

Третирайте всички помощни повърхности, шкафове, врати и дръжки и рафтове с почистващ препарат и дезинфекциращи кърпички.

03

За други помещения, различни от стерилизационната стая и лечебните кабинети, разредете продукта според инструкциите на производителя и изберете съд (кофа, спрей бутилка и т.н.), подходящ за предвиденото приложение върху големи повърхности (подове, врати, дръжки, бюра).

W&H най-добри практики:

 • Винаги използвайте двуфункционални кърпички за почистване и дезинфекция.
 • Използвайте само продукти, които осигуряват високоефективна дезинфекция (напълно вируцидни срещу вируси с обвивка и без обвивка, както и микобактерицидни) с възможно най-широк патогенен спектър (вируси, бактерии, дрожди, гъбички и плесени) и възможно най-кратко време на експозиция.
 • Уверете се, че използваният дезинфектант е съвместим както с чувствителни, така и с устойчиви повърхности.
 • Винаги спазвайте времето на експозиция, указано от производителя на дезинфектанта.
 • За да избегнете намаляване на ефективността на продукта, използвайте само едната страна на кърпичката, като се уверите, че тя е добре разпределена и е в пълен контакт с третираната повърхност.
 • Не сгъвайте кърпичката, когато се използва.
 • Използвайте нова кърпичка всеки път, когато ще третирате нов участък или използвайте повече кърпички за големи повърхности.
 • Не прекалявате с употребата на кърпичката, тъй като нейната почистваща и дезинфекцираща ефективност вече няма да бъде гарантирана.
 • Кърпичка с размери 13 см на 18 см може да се използва ефективно за площ от приблизително 50 квадратни сантиметра.
 • Ако използвате спрей за почистване и дезинфекция вместо кърпички, уверете се, че той има същите характеристики и действие като горепосочените.
 • Никога не пръскайте продукта директно върху обработваната повърхност, а върху нетъкан текстил или подобен материал за еднократна употреба от разстояние 8-10 cm.
 • Уверете се, че използвате правилна техника за разпределение на продукта за почистване и дезинфекция; изберете посока на нанасяне (от ляво надясно или от горе надолу) и след това прекарайте кърпичката с осцилиращо движение по избраната посока на приложение. По този начин се избягва рискът от вторично замърсяване чрез повторна обработка на една и съща зона два пъти.
 • Ако използвате концентрат, винаги избирайте продукт с по-нисък процент на разреждане.

Грижата за кожата и ръцете, от почистването през дезинфекцията до овлажняването, е ежедневно предизвикателство. Важно е да се гарантира, че естественият хидролипиден филм на кожата може да се регенерира. Ако кожата е изключително дехидратирана, могат да се образуват пукнатини и други кожни увреждания, което увеличава риска от инфекция.

Винаги използвайте продукти, които са безопасни от хигиенна гледна точка, нежни, подходящи за честа употреба и дерматологично тествани. Дезинфектантите и измиващите лосиони трябва да отговарят на изискванията на съответните стандарти.

Измиващите лосиони трябва да са меки и да съдържат вещества, които защитават естествената кожна бариера. Защитните кремове и лосиони трябва да попиват бързо и да не оставят следи по кожата.

Cookies not accepted
01

В началото и през целия работен ден

 • Mийте ръцете си с неагресивен почистващ препарат с неутрално или евентуално леко киселинно pH.
 • Използвайте хирургична техника за третиране на всички зони на ръцете.
 • Подсушавайте ръцете си старателно с помощта на кърпа за еднократна употреба.
 • Нанесете дезинфекциращ разтвор и изчакайте да изсъхне напълно.
 • Използвайте овлажняващ и защитен крем преди да сложите ръкавиците, за да предпазите кожата от пряк и продължителен контакт със самите ръкавици.
 • Нанесете отново дезинфекциращия разтвор върху ръкавиците.
 • Започнете лечението.
02

В края на работния ден

 • Измийте ръцете си с неагресивен почистващ препарат с неутрално или евентуално леко киселинно pH.
 • Използвайте хирургична техника за третиране на всички зони на ръцете.
 • След това подсушете добре ръцете си с помощта на кърпа за еднократна употреба.
 • Нанесете дезинфекциращ разтвор и изчакайте да изсъхне напълно.
 • Използвайте овлажняващ и защитен крем, за да улесните и ускорите възстановяването на естествения защитен хидролипиден филм на кожата.

W&H най-добри практики:

 • Използвайте само дерматологично тествани и неагресивни продукти.
 • Винаги използвайте бързодействащ продукт, който не оставя следи върху кожата.
 • Винаги спазвайте инструкциите за употреба на производителя.

Важни факти

Целта на дезинфекцията е да се намалят болестотворните микроби по такъв начин, че да се прекъсне всяка потенциална инфекциозна верига и броят на микробите да се поддържа възможно най-нисък.

Химическа дезинфекция

Химическите дезинфектанти съдържат активни вещества, които убиват и/или инактивират патогенните микроорганизми. Този ефект се основава, наред с други неща, на факта, че химическите дезинфектанти разрушават микробната клетъчна стена или инхибират специфични метаболитни процеси на микробите и по този начин предизвикват тяхното унищожаване или инактивиране.

Химически дезинфектанти за дентални практики

Денталните практики трябва да използват дезинфектанти, които имат широк патогенен спектър (бактерии, вируси, микобактерии, гъбички, дрожди и плесени), като осигуряват високо ниво на дезинфекция за много кратко време. Използват се определени тестове, за да се провери дали може да се докаже, че даден дезинфектант има дезинфекционен ефект срещу определени патогени (EN 14885 и свързаните с него).

Изтегляне на Бели книги за Заобикаляща среда

Знанието е сила

Допълнителна научно обоснована информация за рисковете от инфекция и веригата на инфекция, както и ръководство за Вашия индивидуален план за Почистване & Дезинфекция, можете да намерите тук.

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept
За оптимално потребителско изживяване, моля, презаредете страницата.