Gelişmiş
Enfeksiyon önleme
Yönetimi
Sistemleri

Kullanılmış ürünler

Önce güvenliğiniz. Kullanılmış veya yeni satın alınmış ürünler nasıl işlenir?

Daha fazlasını öğren

Temizlik

Başarılı bir yeniden işleme için ilk ve belirleyici adım

Daha fazlasını öğren

Dezenfeksiyon

Mikrobiyal kontaminasyonda önemli azalma

Daha fazlasını öğren

İnceleme

İşlevselliğe ve etkinliğe yakından bakın

Daha fazlasını öğren

Paketleme

Sadece doğru paketlenmiş ürünler uzun dönemli steriliteyi koruyabilir

Daha fazlasını öğren

Sterilizasyon

Mikropları mutlak minimuma indirgeme gücü

Daha fazlasını öğren

Saklama

Steriliteyi optimum koşullarda muhafaza edin

Daha fazlasını öğren

Tanım

Sıfat
Tedavi sırasında kullanılmış tüm dental ürünler ve enstrümanlar ile önceden sterilize edilmemiş tüm yeni aletler.

Daha kesintisiz bir web sitesi deneyimi ve Multimedya içeriğimizin (videolar, haritalar vb.) sorunsuz ve etkileşimli bir şekilde çalışabilmesi için, lütfen pazarlama amaçlı çerezlerin (YouTube, MovingImage - bu çerezler hakkında ayrıntılı bilgi kişisel verilerin korunması sayfasında bulunabilir) depolanmasını kabul ediniz.

Kabul et

Önemli adımlar

Ön dezenfeksiyon, kullanılmış öğelerdeki mikropların çoğalmasını engelleyerek, çapraz enfeksiyon riskini düşürür ve yeniden işleme personelinin güvenliğini sağlar.

Kullanılmış öğeleri önceden dezenfekte etmenin yerel yönetmeliklere göre iki yolu vardır.

 1. Aletler kullanılır kullanılmaz ön dezenfeksiyon aşamasını doğrudan tedavi odasında başlatın ve bunları hızlı bir şekilde yeniden işleme odasına taşıyın.

 2. Aletleri bir kutuda saklayın ve prosedürü başlatmak için hızla yeniden işleme odasına aktarın.

Cookies not accepted
01

İlk adım: Bilgi

İlgili kullanım talimatlarının yanı sıra dental aletlerin yeniden işlenmesine ilişkin yerel düzenlemelerinizi kontrol edin.

02

İkinci adım: Ön dezenfeksiyon ve ön temizlik

Kalıntıları gidermek ve dahili parçalarda herhangi bir çökelmeyi önlemek için aletin veya ünitenin tüm yüzeyini dezenfektanla silin.

03

Üçüncü adım: Yıkama ve ıslatma

Yerel yönergeleriniz ön temizliğin doğrudan tedavi alanında yapılmasını öneriyorsa:
Herhangi bir sıvıyı (örn. kan, tükürük) dışarı atmak ve iç kısımlarda herhangi bir çökelmeyi önlemek için tıbbi cihazı her tedaviden hemen sonra temizleyin.

04

Dördüncü adım: Taşıma

Yeniden işleme odasına güvenli ve hızlı bir şekilde taşımak için tüm önceden temizlenmiş ve önceden dezenfekte edilmiş öğeleri bir tepsiye veya uygun, delinmez bir kaba koyun.

05

Önemli

Ön işlem sırasında kullanılan dezenfektanın yalnızca kişisel korunmanız için olduğunu ve temizlik sonrası dezenfektan adımının yerini alamayacağını unutmayın.

Step_02
AIMS akışında sonraki adım

Temizlik

W&H Öneriyor:

 • Kendi güvenliğiniz için tedavi sırasında ve kullanılmış aletlerin ön temizliğini yaparken koruyucu giysi, koruyucu gözlük, yüz maskesi ve eldiven (PPE) giydiğinizden emin olun.
 • Başlıkları doğrudan ünitinizdeki su akışıyla temizleyin ve dış yüzeyi temizlik ve dezenfektan mendille temizleyin.
 • Başlık başına bir mendil kullanın.
 • Organik materyalin yapışmasını önlemek için aletleri nemli tutun.
 • Tüm tek kullanımlık malzemeleri atın.
 • Tüm öğeleri (üreticinin kullanım talimatlarına uygun olarak) bir deterjan ve hafif dezenfektan solüsyona batırın.
 • Frezleri belirli bir solüsyonda yeniden işlemek ve kaybetmemek için ayırın.

Önemli gerçekler

Kullanılmış/kirlenmiş öğelere dokunulması yüksek bir enfeksiyon riski oluşturur, bu nedenle kişisel koruyucu ekipman kullanmak son derece önemlidir. Çapraz kontaminasyon riski ve enfeksiyon zinciri hakkında daha fazla bilgi edinin

Etkili bir enfeksiyon kontrolü şart

Sars-CoV2 riskinin yanı sıra, sizin ve hastalarınızın sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek ve hastalığa neden olan başka mikroorganizmaları da göz önünde bulundurmak gerekir.

Bu yüzden yeniden işleme sırasında kişisel koruyucu donanımlarınızı girmeniz oldukça önemlidir.

Kişisel koruyucu donanımlarıyla alakalı daha fazla bilgi almak için burayı tıklayınız..

Bulaş yolları

Diş hekimliği uygulamaları ve diğer sağlık hizmeti ortamlarında yaygın bulaşma mekanizmaları şunlardır:

Direkt Bulaş: Örn. toprakla doğrudan temas, deri veya mukozaya inokülasyon, damlacıklar.
İndirekt Bulaş: Örn. Örneğin. kirli eller ve parmaklar, kontamine aletlerin teması, sıçraması ve batması kaynaklı inokülasyon. Örn. aerosoller şırınga, fomit kaynaklı, hava kaynaklı

Aerasollerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Kullanım kılavuzları okunmak içindir.

Kullanılmış veya yeni satın aldığınız ürünleri yeniden işlemeye başlamadan önce daima üreticinin kullanım talimatlarına bakın.

Bilimsel derlemeler

Kullanılmış öğelerle ilgili makaleler

Aşağıdaki teknik incelemelerle enfeksiyon riskleri ve enfeksiyon zinciri hakkında daha fazla bilimsel temelli ayrıntı bulun.

Tanım

isim
Dental tıbbi cihazlardan veya aletlerden görünür kir, kan, proteinler, mikroorganizmalar ve diğer kalıntıların çıkarılması.

Daha kesintisiz bir web sitesi deneyimi ve Multimedya içeriğimizin (videolar, haritalar vb.) sorunsuz ve etkileşimli bir şekilde çalışabilmesi için, lütfen pazarlama amaçlı çerezlerin (YouTube, MovingImage - bu çerezler hakkında ayrıntılı bilgi kişisel verilerin korunması sayfasında bulunabilir) depolanmasını kabul ediniz.

Kabul et

Önemli adımlar

Aletlerden tüm görünür kirlerin çıkarılmasını sağlamak için uygun ve doğru temizlik şarttır. Ayrıca dezenfeksiyon ve sterilizasyon gibi sonraki aşamaların başarısı için olmazsa olmazdır.

Manuel temizlik uygun bir deterjanlı solüsyon ile farklı boyutlarda fırçalarla yapılabilir.

Tüm parçalar temizlendikten sonra tamamen kurutulmalıdır. Fırçalar en az günlük olarak dezenfekte vyea sterilize edilmelidir.

Cookies not accepted
01

İlk adım: Parçalarına ayır

Mümkünse tıbbi cihazı üreticinin talimatlarına göre sökün.

02

İkinci adım: Yıkama

Her aleti akan suda ve uygun sıcaklıkta yıkayınız. (Protein pıhtılaşmasını önlemek için <36°C /96,8°F).
Aleti / nesneyi döndürerek tüm yüzeylerin ve girintilerin suya maruz kaldığından emin olun.

03

Üçüncü adım: Temizlik

 • Aleti / parçaları uygun bir temizlik maddesiyle temizleyin.
04

Dördüncü adım: Kurutma

Temiz, tek kullanımlık ve tüy bırakmayan bir bezle veya havayla kurulayın.

05

Important

Başarılı bir dezenfeksiyon için, temizledikten sonra aletin / parçaların kesinlikle kurutulması gerekir. Daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayın.

Step_03
AIMS akışında sonraki adım

Dezenfeksiyon

W&H Öneriyor:

 • Verimlilik ve güvenlik açısından her zaman otomatik temizleme yöntemini tercih edin.
 • Her zaman KKD ve delinmez, ısıya dayanıklı eldivenler giyin.
 • Temizlenecek aletlerin (üreticinin talimatlarına göre) seçilen temizleme yöntemiyle uyumlu olduğundan emin olun.
 • Temizlik adımının ideal olarak onaylanmış bir temizleme termal yıkayıcı dezenfektörler ile gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.
  Bu mevcut değilse, cihazların temizliğinden kimin sorumlu olduğunu gösteren toplu kayıtlar tutulmalıdır.

Ultrasonik temizleme, tıbbi cihazların ulaşılması en zor parçalarının (örn. tırtıklar, menteşeler, saplar) bile kapsamlı ve doğru bir şekilde temizlenmesini sağlar.

Not: Dinamik el aletleri ultrasonik banyolarda temizlenmemelidir.

Temizleme solüsyonu düzenli aralıklarla, en azından günlük olarak değiştirilmelidir. Tüm parçalar temizlendikten sonra tamamen kuru olmalıdır.

Cookies not accepted
01

İlk Adım: Parçalarına ayır

Aleti üreticinin talimatlarına göre sökün. (Eğer sökülüp-takılabiliyorsa)

02

İkinci adım

Üreticinin talimatlarını izleyerek ultrasonik temizliği gerçekleştirin.

Not: Solüsyonu düzenli olarak (en az günde bir kez) değiştirmeyi unutmayın.

03

Üçüncü adım: Kurutma

Temiz, tek kullanımlık, tüy bırakmayan bir bezle havayla veya elde kurutun.

04

Important

For successful disinfection, it is essential to dry the instrument/the parts after cleaning.
For further information, please click here.

Step_03
AIMS akışında sonraki adım

Dezenfeksiyon

W&H Öneriyor:

 • Verimlilik ve güvenlik açısından her zaman otomatik temizleme yöntemini tercih edin.

 • Her zaman KKD ve delinmez, ısıya dayanıklı eldivenler giyin.

 • Temizlenecek aletlerin (üreticinin talimatlarına göre) seçilen temizleme yöntemiyle uyumlu olduğundan emin olun.

 • Temizleme ideal olarak onaylanmış bir temizleme işlemi kullanılarak gerçekleştirilir, örn. bir yıkayıcı veya termal yıkayıcı dezenfektör (TWD) ).
  Bu mevcut değilse, cihazların temizliğinden kimin sorumlu olduğunu gösteren toplu kayıtlar tutulmalıdır.

Otomatik temizleme, yüksek kaliteli, tekrarlanabilir, tutarlı ve tam izlenebilirlik sağlar. Kullanıcının yaralanma riskini önemli ölçüde azaltır.

Tüm parçalar temizlendikten sonra tamamen kuru olmalıdır.

Cookies not accepted
01

First step: Dismantling

Dismantle the instrument according to the manufacturer’s instructions.

02

Next step

Follow the user instructions for the related cleaning or reprocessing unit.

03

Next step

Load the cleaning unit or TWD accordingly to the instructions for use.

04

Important

For successful disinfection, it is essential to dry the instrument/the parts after cleaning.For further information, please click here.

Step_03
AIMS akışında sonraki adım

Dezenfeksiyon

W&H Öneriyor:

 • Verimlilik ve güvenlik açısından otomatik temizleme yöntemlerini tercih etmenizi öneririz.

 • Her zaman kişisel koruyucu donanımlarınızı kullanın. Delinmez ve ısıya dayanıklı eldivenler giyin.

 • Temizlenecek aletlerin (üreticinin talimatlarına göre) seçilen temizleme yöntemiyle uyumlu olduğundan emin olun.

 • Temizleme ideal olarak onaylanmış bir temizleme işlemi kullanılarak gerçekleştirilir, örn. bir yıkayıcı veya termal yıkayıcı dezenfektör (TWD) ).
  Bu mevcut değilse, cihazların temizliğinden kimin sorumlu olduğunu gösteren toplu kayıtlar tutulmalıdır.

Önemli gerçekler

Temizlik, yeniden işleme sürecindeki en önemli adımdır. Temiz değilse steril de olamaz. Temel ilke ve diğer gerçekler hakkında buradan bilgi edinin.

Sinner’s Döngüsü - Temizliğin temel prensibi

İster otomatik ister manuel olarak gerçekleştirilsin, etkili temizlik suya ve birbirini etkileyen dört ana fiziksel faktöre ihtiyaç duyar:

 1. Süre (diğer üç faktörün maruz kalma süresi)
 2. Kimyasal (Genellikle temizleyici solüsyonla)
 3. Mekanik güç (ör. Görünür kiri temizlemek veya temizleme solüsyonuyla temas kurmak için fırçalama)
 4. Sıcaklık (temizleme solüsyonunun etkinliğini etkiler)

Bu, oranları değiştirilebilen ancak sonunda tam bir bütün oluşturması gereken 4 parçalı bir pasta tablodur.
Sinner'in döngüsüyle ilgili daha fazla bilgi alın:The history of Sinner’s Circle

Legal advice

The reference standards for cleaning are EN ISO 15883-1 and EN ISO 15883-5. “A clean medical device can be defined as visually free of soil and quantified as below specified levels of analytes.” (extract)

Temizlikle alakalı bilimsel derlemeler

Bilgi güçtür

Aşağıdaki teknik incelemelerle temizlikle alakalı daha fazla bilimsel ayrıntı bulabilirsiniz.

Tanım

isim
Dezenfeksiyon, bir ürün veya alet üzerindeki canlı mikroorganizma sayısının önceden belirlenmiş bir seviyeye düşmesiyle sonuçlanacak şekilde azaltılmasıdır. Bu seviye, ürünün kullanım öncesindeki haline döndürülmesi şeklinde belirtilebilir.

Daha kesintisiz bir web sitesi deneyimi ve Multimedya içeriğimizin (videolar, haritalar vb.) sorunsuz ve etkileşimli bir şekilde çalışabilmesi için, lütfen pazarlama amaçlı çerezlerin (YouTube, MovingImage - bu çerezler hakkında ayrıntılı bilgi kişisel verilerin korunması sayfasında bulunabilir) depolanmasını kabul ediniz.

Kabul et

Önemli adımlar

Dezenfeksiyon aşaması, bakteriyel yükün yanı sıra her türlü çapraz enfeksiyon riskini sürekli olarak azaltmak ve sonraki sterilizasyon aşamasını desteklemek için gereklidir.

El kısımlarının dış yüzeyini dezenfektanlı bir bezle temizleyin. Dinamik olmayan el aletlerini bir dezenfeksiyon tankına daldırabilirsiniz. Tüm aletlerin tamamen ıslatıldığından ve yüzeyleri dezenfektan solüsyonla doğrudan temas edecek şekilde ayarlandığından emin olun. Dinamik el aletlerini suda veya dezenfektanlı tanklarda bekletmeyiniz.

Cookies not accepted
01

İlk Adım: İnceleme

Temizliğin etkili bir şekilde yapıldığından ve tıbbi cihazın içten ve dıştan tamamen kuru. Herhangi bir nem, dezenfektanın etkisini azaltabilir.

02

İkinci adım: Okuma

Uyumlu olduklarından emin olmak için hem dezenfektanın hem de aletin/cihazın ilgili kullanım talimatlarını kontrol edin.
Ayrıca bakınız: EN ISO 17664

03

Üçüncü adım: Silmek

Aletleri dezenfektanla veya dezenfektanlı mendillerle silin. Aletin/cihazın tüm yüzeyinin dezenfektanla kaplandığından emin olun. Lütfen dezenfektanın etki süresine dikkat ediniz.

04

Dördüncü adım: İncelemeye başla

Bir sonraki adıma geçmek için aşağıya kaydırın.

05

Önemli

Aletlerin kimyasal dezenfeksiyon işlemlerinin cihazla uyumlu olup olmadığına ilişkin olarak lütfen her zaman ilgili üreticinin bilgilerine uyun: EN ISO 17664.

06

Altıncı adım: Kuruluğu kontrol edin

Temizliğin etkili bir şekilde yapıldığından ve tıbbi cihazın içten ve dıştan tamamen kuru. Herhangi bir nem, dezenfektanın etkisini azaltabilir.

07

Yedinci adım: Kullanım talimatları

Uyumlu olduklarından emin olmak için hem dezenfektanın hem de aletin/cihazın ilgili kullanım talimatlarını kontrol edin.
Ayrıca bakınız: EN ISO 17664

08

Sekizinci adım: Banyo

Dezenfeksiyon banyosunun belirtilen şekilde yapıldığından emin olmak için kullanım talimatlarına uyun. Sadece uygun aletler ve/veya tıbbi ürünler dezenfektan banyosuna batırılmalıdır.

09

Dokuzuncu adım: Durulama

Muslukla ve ardından demineralize su ile bolca durulayın. Kullanılan suyun kalitesi yapılacak klinik prosedürlere uygun olmalıdır. Multidem</a gibi su deiyonize edici cihazlar > uygun su kalitesi sağlayın.

10

Onuncu adım: Kurutma

Cİhazların dışında ve içinde kalabilecek sıvı kalıntılarını tamamen temizleyin, filtrelenmiş hafif basınçlı hava ve dokumasız tek kullanımlık kağıt mendiller kullanılarak kurutun.

11

İncelemeye geçin

Bir sonraki adıma geçmek için aşağıya kaydırın.

Step_04
AIMS akışında sonraki adım

İnceleme

W&H Öneriyor:

 • Otomatik kurutma işlevine sahip bir termal yıkayıcı dezenfektör kullanabilirsiniz.
 • Aletlerin bir termal yıkayıcı dezenfektörde yıkanabileceğinden emin olun.
 • Aletlerin doğru şekilde yüklendiğinden ve uygun yıkama programının seçildiğinden emin olun.

Otomatik dezenfeksiyon aletlerin temizlik ve dezenfeksiyon standardı sağlayan tek, tekrarlanabilir ve doğrulanmış bir işlemdir. Bu, kullanıcıların yaralanma ve çapraz enfeksiyon olasılığını en aza indirir.

Cookies not accepted
01

İlk adım: Tedavi alanı

Kullanımdan hemen sonra cihazlar, organik ürünlerin kurumasını önlemek için mutlaka temizlenmelidir.

02

İkinci adım: Taşıma

Tedavi alanında ön temizlik yapılmazsa, aletler uygun, kapalı, delinmez bir kaba yerleştirilmeli ve herhangi bir sıvının (kan, tükürük) kurumasını önlemek için nemli tutulmalıdır.

03

Üçüncü adım: Yeniden işleme odası

Aletleri yeniden işleme odasında dezenfekte edin.

04

Dördüncü adım: Yıkama ve Dezenfeksiyon

Prosedürün başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmak için termal yıkayıcılı dezenfektörlerin kullanılmasının yanı sıra aletlerin kullanımıyla ilgili de talimatları izleyin. Termal yıkayıcı dezenfeksiyon işleminden sonra aletlerin özel bakım gerektirebileceğini lütfen unutmayın.

05

Beşinci adım: İncelemeye geçin

Diğer adım için aşağıya kaydırın.

Step_04
AIMS akışında sonraki adım

İnceleme

W&H Öneriyor:

 • Otomatik kurutma işlevine sahip bir termal yıkayıcı dezenfektör kullanabilirsiniz.
 • Aletlerin bir termal yıkayıcı dezenfektörde yıkanabileceğinden emin olun.
 • Aletlerin doğru şekilde yüklendiğinden ve uygun yıkama programının seçildiğinden emin olun.

Önemli gerçekler

Dezenfeksiyonun amacı, hastalığa neden olan mikropları, herhangi bir potansiyel enfeksiyon zincirinin kırılabileceği ve mikrop sayısının mümkün olduğunca düşük tutulabileceği şekilde azaltmaktır.

Kimyasal dezenfeksiyon

Kimyasal dezenfektanlar mikropları öldüren aktif maddeler içerir. Dezenfektan maddeleri mikrobiyal hücre duvarını yok edebilir veya mikropların hücre ölümüyle sonuçlanan belirli metabolik süreçlerini engelleyebilirler.

Dental uygulamalar için kimyasal dezenfektanlar

Dişhekimliği muayenehanelerinde uygun etki aralığına sahip dezenfektanlar kullanılmalıdır (bakteri, mantar, virüsler için). Belirli patojenlere karşı dezenfektan etkinliği iddiasında bulunmak için dezenfektanların karşılaması gereken bazı testler vardır (EN 1276 ve EN 13704).

Herhangi bir ürün veya aktif maddenin, spor öldürücü aktivite de dahil olmak üzere tüm dezenfektan testleri başarılı olsa bile sterilan olarak kabul edilemeyeceğini unutmayınız.

Yasal tavsiye

Termal dezenfeksiyon için referans standartlar şunlardır: (EN ISO 15883-1 ve EN ISO 15883-6. ). 'Dezenfeksiyon, bir ürün veya alet üzerindeki canlı mikroorganizmaların sayısının önceden belirlenmiş bir düzeye indirilmesiyle sonuçlanır. Bu seviye, ürünün amaçlanan daha fazla işlenmesine veya kullanımına karşılık gelir.' (alıntı)

Dezenfeksiyonla alakalı tüm bilimsel derlemeleri indir

Bilgi güçtür

Tanım

isim
Muayene, tüm temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş diş malzemelerinin muayenesi, bakımı ve test edilmesi için kullanılan genel terimdir.

Daha kesintisiz bir web sitesi deneyimi ve Multimedya içeriğimizin (videolar, haritalar vb.) sorunsuz ve etkileşimli bir şekilde çalışabilmesi için, lütfen pazarlama amaçlı çerezlerin (YouTube, MovingImage - bu çerezler hakkında ayrıntılı bilgi kişisel verilerin korunması sayfasında bulunabilir) depolanmasını kabul ediniz.

Kabul et

Önemli adımlar

Temizlenen ve dezenfekte edilen tüm öğelerin dikkatli bir şekilde incelenmesi, bakımı ve test edilmesi; aletlerin düzgün çalışmalarını ve onları uzun süreli kullanabilmenizi destekler. Ayrıca, hasarlı veya kirli öğelerin tanımlanması sayesinde hem sizin hem de hastalarınız için enfeksiyon riski en aza indirilir.

Tüm öğeleri aşağıdaki notlara göre inceleyiniz:

 • Herhangi bir kan veya diş kalıntısı olup olmadığını inceleyin.
 • Ürünlerin korozyona uğramaması için kalan sıvı damlalarını inceleyin.
 • Ürünler ıslak veya nemliyse hemen kurulayın.
 • Eğer ürünler tam olarak temizlenmemişse baştan başlayınız.

İnceleme ve bakım sadece yeniden işleme alanında yapılmalıdır.
Dinamik el aletlerini yağlamak için yüksek hız ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı uygun bir yağ kullanınız.

Cookies not accepted
01

İlk adım: İnceleme

Tüm öğeleri, korozyona neden olabilecek kan veya diş kalıntıları gibi gözle görülür kirlerin yanı sıra kalan sıvı damlalarına karşı inceleyin.

02

İkinci adım: Hızlı kurutma

Hala nemli veya ıslak olan aletler tüy bırakmayan bir bezle hızla kurutulmalıdır. Boşlukları olan herhangi bir alet, basınçlı hava kullanılarak hızla kurutulmalıdır. Zamanlama çok önemli, çünkü yalnızca hızlı kurutma ile herhangi bir yeni kontaminasyon riski azalır.

03

Üçüncü adım: Yeniden birleştir

Tüm parçaların eksiksiz ve mevcut olduğundan emin olmak için çok parçalı aletleri yeniden birleştirin. Lütfen her zaman ayrı parçaların eşleşen seri numaralarına sahip olup olmadığını kontrol edin.

04

Dördüncü adım: Bakım

Tüm parçaların bakımını üreticinin tavsiyelerine göre yapın. Türbinler, angldruvalar, başlıklar ve kuplingler için, artık iç aksamların doğru, hızlı ve güvenilir yağlamasını yapınız. Ayrıca bknz: Assistina 301 Plus, otomatik yağlama makinesi</ a >.

Davye, makas gibi menteşeli aletlerin bakımı için W&H, F1 Servis Yağı kullanılmasını öneriyor.

05

Beşinci adım: Saklama veya Kullanma

Doğru yolda olduğunuzdan emin olmak için Spaulding Sınıflandırmasını kontrol edin.

 • Sterilize edilebilir cihazlar
 • Sterilize edilemeyen cihazlar

Sterilize edilebilir cihazlar ve aletler için lütfen bir sonraki adıma bakın.

Step_05
AIMS akışında sonraki adım

Paketleme

W&H Öneriyor:

Türbinleri, angldruvaları, piyasemenleri ve kaplinleri yağlamak için otomatik yağlama makinelerini kullanmanızı öneririz. Ayrıca bakımdan önce tüm parçaların tamamen temiz ve kuru olduğundan emin olun.

 • Optimum koşullar için LED aydınlatmalı bir büyüteç kullanın.
 • Daha uzun hizmet ömrü sağlamak için her temizlikten sonra aletleri yağlamak için kanıtlanmış süreçleri ve otomatik cihazları kullanın.

Önemli gerçekler

Aletlerin temizliği, dezenfeksiyonu, kurutulması ve işlevi dikkatle kontrol edilmelidir. Kireç tortusu veya kan ve proteinler gibi organik maddeler sterilizasyonu bozabilir ve daha fazla enfeksiyon riskine neden olabilir.

Hasar görmüş veya paslanmış alet ve cihazlar da hem siz hem de hastalarınız için enfeksiyon riski oluşturur.

Sadece kuru öğeler güzelce yeniden işlenebilir

Tüm parçaların dezenfeksiyon ve temizlikten sonra kuru olması azami önem taşımaktadır. Nem ve sıcaklık mikro-organizmaların büyümesine elverişli ortam hazırlar. Bu nedenle, geçici olarak ıslak halde saklanan acil kullanım için aletler tekrar kontamine olur. Kuruluk paketleme ve sterilizasyon öncesinde de bir zorunluluktur.

It is of the utmost importance that all items are dried after cleaning and disinfection. Moisture and heat promote the growth and replication of micro-organisms. So instruments for immediate use that are temporarily stored wet become contaminated again. Dryness is also a must prior to packaging and sterilization.

Kurutulmadan paketlenerek sterilize edilmiş aletler sterilizasyonu tehlikeye atabilir. Islak paketler, steril saklama için uygun değildir.

Bakımı sürdürün

Ürünün ömrü ve performansı, kullanım sırasındaki mekanik stresin yanı sıra yeniden işleme sürecinde kullanılan kimyasalların da etkilerine bağlıdır.

Temizlik, dezenfeksiyon ve kurutmadan sonra ürünlerin bakımını yapmak bu nedenle kalite yönetiminin ve yeniden işleme sürecinin önemli bir parçasıdır.

Yeterli bakımı sağlamak için lütfen ilgili kullanım talimatlarına bakın.

Özellikle dönerli/dinamik el aletlerinin uzun ömürlü kullanılabilmesi için düzenli olarak yağlanması gerekir.

İncelemeyle ilgili bilimsel derlemeler

Bilgi güçtür.

Tanım

isim
Sterilize edilebilir öğelerin sterilizasyondan önce hazırlanması ve paketlenmesi. Poşetleme.

Daha kesintisiz bir web sitesi deneyimi ve Multimedya içeriğimizin (videolar, haritalar vb.) sorunsuz ve etkileşimli bir şekilde çalışabilmesi için, lütfen pazarlama amaçlı çerezlerin (YouTube, MovingImage - bu çerezler hakkında ayrıntılı bilgi kişisel verilerin korunması sayfasında bulunabilir) depolanmasını kabul ediniz.

Kabul et

Önemli adımlar

Paketleme sisteminin amacı, ürünlerin kullanım noktalarında uzun süreli ve tam sterilite sağlamaktır. Ambalaj, mikrobiyal bariyer ve koruyucu ambalajdan oluşmalıdır.

Beyazlatılmış krep kağıttan veya selülöz ve sentetik lifler ile karıştırılarak yapılan sterilizasyon poşetleri, buharlı, kuru hava veya ETO sterilizasyonunda yaygın olarak kullanılan türlerdir.

Cookies not accepted
01

İlk adım: İnceleme

Söz konusu eşyanın tüm bileşenlerinin kuru ve herhangi bir kir ve / veya hasardan arındırılmış olması için incelemenin etkili bir şekilde gerçekleştirildiğinden emin olun.

02

İkinci adım: Bilgi

Ambalaj malzemenizin özel teknik talimatlarını izleyin.

Kağıt benzeri malzemeler kullanılırken, bir zarf veya koli paketleme prosedürü kullanılmalıdır.

03

Üçüncü adım: Yeterli boşluk bırakın

Sterilizasyon paketinin sterilizasyon malzemeleri için yeterince büyük olduğundan emin olun. Doldurulan sterilizasyon paketi gerilim altında olmamalıdır.

04

Dördüncü adım: Poşeti kapatın

Paketi ısıya dayanıklı, işaretlenebilir bir yapışkan bantla kapatın.

05

Beşinci adım: Etiketleme

Etiketleme ile ilgili olarak sterilizatörünüzün üreticisi tarafından sağlanan kullanım talimatlarına uyun. Sterilizasyondan önce etiketleme öneriliyorsa, hazırlamış olduğunuz etiket etiketini paketin üzerine yapıştırın. Doğrudan ambalaj malzemesi üzerine yazmayın. Tam izlenebilirlik için W&H aşağıdaki bilgilerin not edilmesini önerir:

 • Ambalajın ürün adı/içeriği (görünmüyorsa)
 • Partiyi serbest bırakan kişinin adı
 • Tahmini son kullanma ve/veya sterilizasyon tarihi
 • Tanımlama için herhangi bir sıralı numaralandırma (kimlik talep edilmesi durumunda)
06

Altıncı adım: Sterilizasyon

Paketlenen ürünler artık sterilizasyon işlemi için hazırdır.

07

Sterilizasyona başla

Bir sonraki adıma geçmek için aşağı kaydırın.

AIMS akışında sonraki adım

Sterilizasyon

W&H Öneriyor:

 • Ürünlerin uzun süreli sterilliğini korumak için bir kapatma cihazı ve sterilizasyon ruloları kullanın.
 • Torbaların çok küçük (sıkı) veya çok büyük olmadığından emin olun.
 • Sterilizasyon sırasında zarar görmemesi veya yetersiz kurumasını önlemek için poşetlerin aletlerden 3 parmak (veya %30) daha büyük olduğundan emin olun.

Kasetler ve kaplar, sterilizasyon amaçlı yeniden kullanılabilir kaplardan oluşur. Bu yöntemler, yükleme ve depolamanın tekrarlanan kullanımı ve optimizasyonu için uygundur.

Cookies not accepted
01

First step: Inspection

Ensure that inspection has been carried out effectively so that all components of the item in question are dry and free of any soil and/or damage.

02

Next step: Avoid tension

Make sure you have chosen the right size pouch. Pouches should not be too small (tight) or too large as they could be either damaged or cut, or not dried properly. W&H recommends using pouches that are 3 fingers larger (or 30% larger) than the instruments.

03

Next step: Sealing

Follow the specific instructions for use of the packaging, sealing and documenting unit.

04

Next step: Sterilization

The wrapped items are now ready for the sterilization process.

05

Start with Sterilization

Scroll down to next step.

AIMS akışında sonraki adım

Sterilizasyon

W&H Öneriyor:

 • Ürünlerin uzun süreli sterilliğini korumak için bir kapatma cihazı ve sterilizasyon ruloları kullanın.
 • Torbaların çok küçük (sıkı) veya çok büyük olmadığından emin olun.
 • Sterilizasyon sırasında zarar görmemesi veya yetersiz kurumasını önlemek için poşetlerin aletlerden 3 parmak (veya %30) daha büyük olduğundan emin olun.

Önemli gerçekler

Yalnızca mükemmel şekilde kapatılmış poşetler içeriklerinin sterilitesini koruyacaktır. Etiketleme, aletleri sterilizasyon döngüsüne ve hasta dosyasına bağlamayı mümkün kılar.
Paketleme için referans standart EN ISO 11607'dir.

Nasıl paketlediğiniz önemli

Otomatik mühürleme ile paketleme, uzun süreli sterilliği ve otomatik dokümantasyonu garanti eder.

Ürünlerin elle paketlendiği durumlarda, lütfen kapatma işlemine özellikle dikkat edin. Yalnızca tamamen paketlenmiş ve doğru şekilde mühürlenmiş öğeler sterilizasyondan sonra steriliteyi garanti eder.

Etiketleme izlenebilirliği sağlar

Paketlerin etiketlenmesi izlenebilirlik prosedürünün bir parçasıdır. Aletleri sterilizasyon döngülerine ve hasta kayıtlarına bağlamayı mümkün kılacaktır. Etiket, sterilizatörü, sterilizasyon döngüsünün tipini ve sayısını, sorumlu kişiyi, sterilizasyon tarihini ve potansiyel olarak yükün son kullanma tarihini belirtmelidir.

Paketlemeyle ilgili bilimsel derlemeler

Bilgi güçtür

Ambalajlama hakkındaki teknik incelemelerimizi indirerek daha fazla bilgi edinin.

Tanım

isim
Sporlar da dahil olmak üzere herhangi bir biçimdeki tüm canlı mikroorganizmaları ortadan kaldırmak için kullanılan yöntem ve araçlar seti.

Daha kesintisiz bir web sitesi deneyimi ve Multimedya içeriğimizin (videolar, haritalar vb.) sorunsuz ve etkileşimli bir şekilde çalışabilmesi için, lütfen pazarlama amaçlı çerezlerin (YouTube, MovingImage - bu çerezler hakkında ayrıntılı bilgi kişisel verilerin korunması sayfasında bulunabilir) depolanmasını kabul ediniz.

Kabul et

Önemli adımlar

Sterilizasyon, enfeksiyona neden olan sporlar da dahil olmak üzere mikropların ortadan kaldırılmasını garanti eder. Kullanım noktasında steril olduklarından emin olmak için tüm aletler sterilize edilmelidir.

Buhar sterilizatörleri için referans standartlar şunlardır:
EN 13060, küçük buharlı otoklavların üretimi için gereklilikleri tanımlar. Bu standarda göre sterilizatörler 3 tipe ayrılır:

 • Tip B, hem poşetli hem de çift sarılı, gözenekli, katı ve içi boş aletler gibi her tür yükün sterilizasyonu için tasarlanmıştır
 • Sarılmamış katı ürünlerin sterilizasyonuna yönelik Tip N otoklavlar
 • Otoklavların üreticisi tarafından belirtilen ürünlerin sterilizasyonuna yönelik Tip S sterilizatörler

EN 285, büyük buhar sterilizatörlerinin üreticisi için gereklilikleri tanımlar
Buharlı sterilizasyon için Kuzey Amerika standardı olan ANSI/AAMI ST55. Bu standarda göre sterilizatörler 2 tipe ayrılır: yerçekimi deplasmanlı ve dinamik hava tahliyesi.

Cookies not accepted
01

First step: Inspection

For all instruments, make sure functionality has been checked and any maintenance has been carried out correctly. Pouches should be 3 fingers (or 30%) longer and larger than the instrument(s).

02

Important

In order to optimise drying, place all pouches paper side up or down according to the sterilizer manufacturer’s recommendations. All W&H sterilizers require paper side up.

03

Next step: Avoid overloading

Follow the sterilizer IFU regarding the tray/chamber loading method. Overlapping of pouches could impede drying. Do not exceed the maximum number/mass of instruments that can be processed by the selected cycle.

04

Next step: Information

Select a cycle designed and validated for the type of instruments to be processed.

05

Important

B-type cycles are compatible with all load types that are single or double pouched.

06

Next step: Check dryness

Upon completion of the cycle, check the integrity and dryness of each package. The paper side must be absolutely dry. If not, instruments cannot be released as sterile. Instead they must be unpacked and returned to step 1 ‘used items’.

07

Next step: Link to patient file

W&H offers a safe and practical system for linking instruments and sterilization cycles to the patient records – the W&H Lisa Safe Label printer.

The label printer connects directly to any W&H sterilizers that allow label printing only if the sterilization cycle was completed successfully.

08

Proceed to storage

Scroll down to next step.

Step_07
AIMS akışında sonraki adım

Saklama

W&H Öneriyor:

 • EN 13060'a göre B tipi döngüleri veya ANSI/AAMI ST55'e göre dinamik hava gidermeli otoklavları seçin.
 • Sarılmış öğelerin bütünlüğünü ve kurumasını değerlendirmek için sterilizasyon döngüsünün sonunda yükü görsel olarak kontrol edin. Lütfen yalnızca tamamen kurutulmuş ve bozulmamış paketlerin saklanabileceğini unutmayın.
 • Ürünlerin sterilize edildiğine dair somut kanıtlar sağlayarak sterilizasyon döngüsü, yük ve hasta arasında bağlantı kurmak için bir izlenebilirlik prosedürü benimseyin. Lisa tarafından sunulan gelişmiş izlenebilirlik özelliği EliTrace sayesinde , herhangi bir ek yazılım veya bilgisayar olmadan bireysel enstrüman ve/veya kitin izini sürmek bile mümkündür.
 • Kurutmayı optimize etmek için tüm poşetleri sterilizatör üreticisinin tavsiyelerine göre kağıt tarafı yukarı veya aşağı gelecek şekilde yerleştirin. Torbaları üst üste bindirmeyin veya seçilen döngü tarafından işlenebilecek maksimum alet sayısını/kütlesini aşmayın.
 • Yalnızca sterilizatörünüzün değil, aletlerinizin de hizmet ömrünü uzatmak için bir su arıtma sistemi entegre edin.
 • Sızıntı (vakum), Helix, Bowie & Dick testleri gibi periyodik testler yapın ve yerel yönetmelik yönergelerinize göre yükleri kontrol edin.

Önemli gerçekler

Yeniden işleme prosedürünün steril yeniden kullanılabilir ürünlere kadar her aşamasında sürekli mikrop azaltmanın amacı, mikrobiyal popülasyonu 10-6 olan Sterilite Güvence Düzeyine, yani 6 log azalmaya düşürmektir. Yani milyonda 1 non-steril olma ihtimalini elde etmek.

Buharlı sterilizasyon

Uzatılmış buhar sterilizasyonu şu anda cerrahi aletler yoluyla prion bulaşma riskini en aza indirmek için önerilen tek yöntemdir. Termal denatürasyon prensibi nedeniyle, buhar sterilizasyonu ilaca dirençli bakterilere karşı da etkilidir.

Su kalitesi

Buhar sterilizatörleri, iyi kalitede demineralize su kullanımını gerektirir. Bu sadece sterilizatörünüzün değil aletlerinizin de ömrünü uzatacaktır. Düşük kaliteli su (sertlik, klor) hem sterilizatörünüzde hem de aletlerinizde hasara, lekelere ve korozyona yol açar.

Sterilizasyon hakkında bilimsel derlemeler

Bilgi güçtür

Aşağıdaki teknik incelemelerle buharlı sterilizasyonun gücü ve su kalitesinin önemi hakkında daha fazla bilimsel temelli bilgi bulabilirsiniz:

Tanım

isim
Sterilize edilmiş ve paketlenmiş aletlerin yanı sıra dezenfekte edilmiş paketlenmemiş aletleri saklama ve muhafaza etme eylemi veya yöntemi.

Daha kesintisiz bir web sitesi deneyimi ve Multimedya içeriğimizin (videolar, haritalar vb.) sorunsuz ve etkileşimli bir şekilde çalışabilmesi için, lütfen pazarlama amaçlı çerezlerin (YouTube, MovingImage - bu çerezler hakkında ayrıntılı bilgi kişisel verilerin korunması sayfasında bulunabilir) depolanmasını kabul ediniz.

Kabul et

Önemli adımlar

Doğru saklama yerinin seçilmesi, steril koşulların korunmasını sağlar. Paketlenmiş ürünleri her zaman kullanıma hazır ve güvenli olacak şekilde kuru ve tozsuz koşullarda saklayın.

Steril ürünler kuru, tozsuz bir ortamda saklanmalıdır. "İlk giren ilk çıkar" mantığıyla takip etmek, düzenli kontrolleri kolaylaştırır: Yeni sterilize edilmiş ambalajlı aletleri rafların arkasında saklayın, böylece daha önceki bir tarihte sterilize edilmiş olan ambalajlı aletler öne doğru kullanılacaktır. Yani ilk giren aynı zamanda ilk çıkan olacaktır.

Cookies not accepted
01

First step: Inspection

Ensure that the packaging of the sterilized goods is dry. If there are any pouches that are wet or damp, they are not considered sterile and are not suitable for storage as wrapped sterilized items. Instead they must be unpacked and returned to step 1 ‘used items’. See also ‘Wet and moist packaging after sterilization’

02

Next step: Labelling

Items that are not already labelled must be labelled now, documenting that the sterilization process has been executed successfully.
The label must include the date of sterilization, the person in charge for releasing the load and the expiry date, if available.

03

Next step: Transport

Make sure that the sterile devices are transported in a manner that will not compromise their status. Transport should be carried out quickly.

04

Next step: Storage

Store the sterilized items according to your individual storage system.

05

Next step: Regular checking

Check the status of stored items at regular intervals. As soon as there are any signs of damage the items can no longer be regarded as sterile.

06

You completed the AIMS workflow

and your instruments are now ready for reuse.

W&H Öneriyor:

 • Steril öğelerin steriliteliğini tehlikeye atmayacak şekilde nakledildiğinden emin olun. Taşıma hızlı bir şekilde yapılmalıdır.
 • Son kullanma tarihiyle ilgili olarak ambalaj üreticinizin teknik talimatlarına ve yerel yönergelere bakın.
 • Saklanan öğelerin durumunu düzenli aralıklarla kontrol edin. Herhangi bir hasar belirtisi görülür görülmez, öğeler artık steril olarak kabul edilemez.

Önemli gerçekler

Sterilite kaybı esas olarak depolama, taşıma ve nakliye sırasında mevcut olan dış etkilere bağlıdır. Olası depolama süresinin belirlenmesi için, depolama koşullarını da dikkate alınız.

Sterilize edilmiş ürünlerin güvenli bir şekilde saklanması için ideal koşullar

Steril ürünler kuru, tozsuz bir ortamda saklanmalıdır.

 • Depolama alanı temiz, bakımı düzenli ve sterilize edilmemiş ürünlerden ayrılmış olmalıdır.
 • Steril ürünlerin raf ömrü saklama koşullarına ve kullanılan ambalaja bağlıdır.

Dezenfekte edilmiş öğelerin ve sarılmamış sterilize edilmiş öğelerin depolanması/taşınması

Hemen kullanım için dezenfekte edilmiş ürünler ve sarılmamış sterilize edilmiş ürünler aseptik olarak taşınmalıdır.

 • Sterilize edilmemiş maddelerle kontamine olabileceğinden, bunları sandalyenin yanına koymayın.
 • Lavabo yakınına veya diğer nemli ortamlara koymayın.
 • Daha önce kullanılmış öğelere dokunulmadığından veya bunlarla temas etmediğinden emin olun.

Saklamayla ilgili bilimsel derlemeler

Bilgi güçtür

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için, lütfen sayfayı yenileyiniz.